PZW "PIECHUR"  


Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Zarząd Koła bardzo dziękuje wszystkim członkom, którzy dokonali w tym roku naprawy infrastruktury na użytkowanym przez nas akwenie w miejscowości Cienin. Informujemy, że do końca marca przewiduje się trwałe zamocowanie tablicy informacyjnej, budowę konstrukcji do powieszenia worków na odpady oraz widoczne oznaczenie terenu (zakupione tablice).

Prace na rzecz stawu odbywają się zazwyczaj w weekendy i dlatego zwracamy się z prośbą o aktywne uczestniczenie w organizowanych przedsięwzięciach. Nie są to jednak planowe czyny ustalone harmonogramem rocznym, jednakże chętni do nich są bardzo mile widziani.

Na użytkowanym przez nas terenie został jeszcze niewykorzystany materiał, który nadaje się do napraw bieżących (jest on złożony od strony długiego pomostu). Ewentualne inne potrzeby materiałowe prosimy zgłaszać do zarządu koła.

 

UWAGA !!!


W związku z uzyskaniem pozwolenia na organizację zawodów na rzece Odrze, ulega zmianie podane wcześniej miejsce pierwszej tury zawodów. Ten rok w rywalizacji zaczynamy zawodami na rzece Odrze !!! . Dwie kolejne tury odbędą się na akwenie Cienin. Terminy koleżeńskiej rywalizacji nie zmieniają się.

Szczegółowe informacje odnośnie pierwszej tury zawodów zamieścimy w najbliższym czasie.

Wszystkim którzy zaczęli już sezon wędkarski życzymy „Połamania Kija”, przypominamy i dziękujemy za zamykanie szlabanu i utrzymywanie porządku w miejscowości Cienin, jak i również w związku z nowym rybostanem w łowisku apelujemy o wzajemną koleżeńską kontrolę.

W razie zaistniałej niepokojącej sytuacji związanej z naruszeniem regulaminu obowiązującego na tym terenie prosimy o powiadamianie odpowiednich osób dostępnych pod niezmiennymi numerami telefonów.

 

Back to top