PZW "PIECHUR"  


Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Informujemy, że w związku ze sprzyjającą pogodą, która w obecnym okresie umożliwia wykonywanie prac zimowych dzięki minusowej temperaturze, w przybrzeżnych częściach użytkowanego przez nas akwenu w miejscowości Cienin postępuje do tygodnia reaktywacja istniejących pomostów. Materiały do odbudowy i naprawy dowożone są na bieżąco w miarę zapotrzebowania po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z zarządem koła.

Powstają również nowe części w infrastrukturze potrzebnej do spokojnego i bezpiecznego wędkowania na tym terenie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wnoszenia własnego wkładu w naprawę istniejących pomostów, które niestety zostały zniszczone.

Kolejne zorganizowane prace nad użytkowanym przez nas akwenie planowane są na 30.01.2016r od g. 8.30. Jest to oczywiście dodatkowy termin dla osób mających w tym czasie trochę chęci i ochoty do fizycznej pracy na rzecz stawu.

Wszystkich członków koła prosimy również o wnoszenie indywidualnego wkładu na rzecz tego terenu.

Do końca lutego planowana jest również ponowna próba oznaczenia tego akwenu, oraz budowa konstrukcji potrzebnych do zamocowania worków na śmieci i inne odpady.

 

Back to top