PZW "PIECHUR"  


Początek roku nasze Koło zaczęło tradycyjnie od zebrania, które odbyło się w dniu 11.01.2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Jak co roku przywitania przybyłych na zebranie członków, dokonał Prezes koła „Piechur” kol. Mirosław Kraiński przekazując wszystkim życzenia noworoczne.
Na zebraniu podsumowano działalność koła za rok 2015, przedstawiono plany na rok bieżący, zapoznano z obowiązującymi stawkami i porozumieniami między okręgowymi oraz wręczono odznaki pamiątkowe.
Przypomniano również uczestnikom zebrania informację od Polskiego Związku Wędkarskiego odnośnie akwenu Mietków oraz ustosunkowania się do niej przez nasze koło.
Podkreślono zakres wykonanych prac koła na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego i ochrony środowiska naturalnego, szczególnie na użytkowanym przez koło terenie.
Osoby które mogły uczestniczyć w zebraniu poruszyły najbardziej nurtujące sprawy związane z rokiem bieżącym, podjęły debatę odnośnie rozwiązania problemów na użytkowanym akwenie w miejscowości Cienin oraz zaakceptowały jednogłośnie podjęcie kolejnej próby oznakowania tego terenu.
Uczestników zebrania zapoznano z planowanymi terminami zawodów jak i zachęcono do brania udziału oraz do pomocy w ich przygotowaniu. Metodą głosowania wybrano miejsce zawodów na rzece Odrze, które to planowane będą w okolicach mostu Warszawskiego jako druga tura w klasyfikacji generalnej.

Cały czas czekamy na wszelkie uwagi i propozycje związane z funkcjonowaniem koła w roku bieżącym. Nie zmiennym staje się numer telefonu do osób sprawujących ochronę nad użytkowanym przez koło akwenem w miejscowości Cienin, do których to prosimy zgłaszać wszelkie zauważone na tym terenie nieprawidłowości. Tel 512-255-927.
Użytkującym wspomniany akwen dziękujemy za dbałość o ten teren i zamykanie szlabanu wjazdowego od strony drogi głównej.

Zarząd koła bardzo dziękuje wszystkim za przybycie na zebranie i życzy w 2016 roku jak największych sukcesów wędkarskich.

 

Back to top