PZW "PIECHUR"  


Informujemy, że w dniu 16.05.2015 r. odbył się czyn na rzecz użytkowanego przez nas akwenu w miejscowości Cienin.

Pomoc w utrzymaniu porządku przez członków Koła jest nieocenionym wysiłkiem, za który Zarząd bardzo dziękuje. Zwracamy się jednocześnie do osób zainteresowanych użytkowaniem akwenu, a nie mogących dotrzeć na spotkanie w tym dniu o uszanowanie i docenienie wniesionego już wkładu. Przypominamy, że indywidualne prace nad stawem w celu poprawy warunków na łowisku również budują całokształt wizerunku tego akwenu.

Mimo małej grupy osób, z zaplanowanych na ten dzień prac udało się zrealizować większość przedsięwzięć. Naprawiono część istniejących stanowisk oraz zbudowano nowe od strony drogi asfaltowej, poprawiono również samą drogę dojazdową. Wyeliminowano przeszkadzające w wędkowaniu krzaki oraz gałęzie. Zgromadzono wiele elementów (śmieci) zalegających w obrębie stawu oraz tych znajdujących się w wodzie, a zagrażających niestety środowisku naturalnemu.

Informujemy również, że pierwszą turę koleżeńskich zawodów zakończoną piknikiem rekreacyjnym w dniu 17.05.2015r., wygrał kolega Sebastian WAWRO.

Czekamy na pomysły związane z utrzymaniem stanowisk i porządku w obrębie akwenu, jak i uwagi co do proponowanych przedsięwzięć. Wszelkie niepokojące sytuacje (palenie ognisk, wyrzucanie śmieci, kąpiele) prosimy zgłaszać firmie ochrony sprawującej nadzór na tym terenie pod nr. telefonu 512255927.

Wniesiono również propozycję o wyjazdowych zawodach jeziorowych. O tym temacie i ewentualnym terminie będziemy informować na bieżąco.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje za pomoc i uczestnictwo w zorganizowanych przedsięwzięciach.

 

Back to top