PZW "PIECHUR"  


Tradycyjnie początek roku nasze Koło zaczęło od zebrania, które odbyło się w dniu 12.01.2015 r.
Przywitania przybyłych na zebranie członków, dokonał Prezes koła „Piechur" Mirosław Kraiński.
Na zebraniu podsumowano działalność koła za rok 2014, i przedstawiono plany na rok bieżący.

Podkreślono zakres prac wykonanych na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego związanego z zarybianiem akwenów oraz ochroną środowiska. Zapoznano się z obowiązującymi stawkami i porozumieniami międzyokręgowymi na ten rok.
Osoby które mogły uczestniczyć w zebraniu poruszyły najbardziej nurtujące sprawy odnośnie przynależności do koła, jak i podjęły debatę odnośnie problemu użytkowania akwenu w miejscowości Cienin. Ze szczególnym uwzględnieniem kwestii jego ochrony, zarybienia, poprawy warunków dojazdu oraz systemu powiadamiania o terminach wykonywanych prac.
Zapoznano się z planowanymi terminami zawodów oraz przedstawiono propozycję pomocy członków w organizowanych przez koło tegorocznych przedsięwzięciach. Przekazano informację odnośnie pucharu za mistrzostwo w tegorocznej rywalizacji, który staje się elementem przechodnim.
Cały czas czekamy na wszelkie uwagi i propozycje pomocy co do w użytkowania akwenu w miejscowości Cienin oraz na wszystkie propozycje odnośnie wyjazdowego festynu wędkarskiego, jak i zgłaszanie chętnych do tego przedsięwzięcia. Informujemy również, że pomimo dewastacji szlabanu i tablic w miejscowości Cienin, będzie on sukcesywnie naprawiany, a korzystanie z akwenu pozostaje na zasadzie udzielonych imiennych zezwoleń .

 

Zarząd koła bardzo dziękuje wszystkim za przybycie na zebranie i życzy w 2015 roku jak największych sukcesów wędkarskich.

 

Back to top