PZW "PIECHUR"  


 

Zgodnie z rozporządzeniem PZW nr. 7 - początek roku nasze Koło zaczęło od zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, które odbyło się w dniu 13.01.2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Przywitania przybyłych na zebranie członków, dokonał Prezes koła „Piechur” kol. Mirosław Kraiński przekazując wszystkim życzenia noworoczne.

Na zebraniu podsumowano działalność koła za rok 2016 oraz omówiono kadencję ustępującego zarządu, ukonstytuowano nowy zarząd, przedstawiono plany na rok bieżący, zaznajomiono z zarządzeniami władz nadrzędnych, zapoznano z obowiązującymi stawkami i porozumieniami na rok 2017.

Przypomniano również uczestnikom zebrania informację od Polskiego Związku Wędkarskiego odnośnie akwenu Mietków i innych wodach na terenie okręgu.

Podkreślono zakres wykonanych prac koła na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego i ochrony środowiska naturalnego, szczególnie na użytkowanym przez koło terenie.

Osoby, które mogły uczestniczyć w zebraniu poruszyły najbardziej nurtujące sprawy związane z rokiem bieżącym, podjęły również debatę odnośnie przeprowadzenia tegorocznych zawodów.

Uczestników zebrania poinformowano o możliwości przystąpienia koła do konkursu „ Młodzieżowe Koło Roku 2017” oraz zapoznano z jego regulaminem. Zdecydowano również o organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka, oraz zachęcono do pomocy w jego przygotowaniu.

Cały czas czekamy na wszelkie uwagi i propozycje związane z funkcjonowaniem koła w roku bieżącym. Nie zmiennym staje się numer telefonu do osób sprawujących ochronę nad użytkowanym przez koło akwenem w miejscowości Cienin, do których to prosimy zgłaszać wszelkie zauważone na tym terenie nieprawidłowości. Użytkującym wspomniany akwen dziękujemy za dbałość o ten teren i zamykanie szlabanu wjazdowego od strony drogi głównej.

Informacja o zimowym czynie na użytkowanym przez nas terenie będzie dostępna dla zainteresowanych udziałem w najbliższym czasie, lecz zależy to niestety od tego czy nadal utrzyma się ujemna temperatura pozwalająca na bezpieczną pracę na lodzie.

Zarząd koła bardzo dziękuje wszystkim za przybycie na zebranie i życzy w 2017 roku jak największych sukcesów wędkarskich.

 

 

Back to top