PZW "PIECHUR"  


Informujemy, że w dniu 13.05.2017 odbył się czyn na rzecz użytkowanego przez Koło „PIECHUR” akwenu w miejscowości Cienin. Zostały usunięte i wywiezione wszystkie zalegające i niestety nagminnie wysypywane odpady w formie butelek, śmieci i innych elementów z tworzyw sztucznych czy metalu.

Dziękując wszystkim członkom zaangażowanym w przygotowanie terenu do zawodów apelujemy o utrzymywanie czystości na stanowiskach wędkarskich i wzajemną kontrolę przebywając w obrębie stawu.

Zawody, które zakończyły się w dniu 14.05.2017 r., wyłoniły z pośród 24 uczestników przybyłych na pierwszą turę, trójkę najlepszych zawodników w tym dniu.

Czołowe miejsca w kolejności zajęli;

  • Miejsce pierwsze - Mirosław SZCZĘŚNIAK
  • Miejsce drugie - Mirosław ADAMSKI
  • Miejsce trzecie - Sebastian WAWRO

 

Back to top