PZW "PIECHUR"  


 

W dniu 12.01. 2018 r. o godz. 15.30 odbyło pierwsze Walne Zabranie Sprawozdawcze, koła nr 54 ,,Piechur” działającego przy Akademii Wojsk Lądowych.

Głównym celem zebrania było:

  • przedstawienie sprawozdania z działalności koła,
  • omówienie zadań realizowanych przez Zarząd,
  • przedstawienie sprawozdania finansowego,
  • informacja o przyjęciu i odpływu z koła członków,
  • aktywność członków koła na akwenie ,,Cienin”, zaobserwowane problemy,
  • wręczenie wyróżnień,
  • ustalenie miejsca II tury zawodów Koła,
  • powołanie nowych członków Zarządu,
  • przedstawienie Młodzieżowych Instruktorów PZW,
  • wolne wnioski i sprawy różne.

 

Zebranie otworzył Prezes Koła nr 54 kol. Paweł Oczachowski, który w pierwszych swoich słowach poinformował o śmierci naszego kolegi, długoletniego członka Koła ś.p. kol. Jerzego Libartowskiego. Tę smutną chwilę uczestnicy zebrania uczcili symboliczną minutą ciszy.

Prezes przedstawił sprawozdanie z działań w roku 2017, jak i skupił się na zadaniach realizowanych cyklicznie każdego roku. Zalicza się do nich; zawody Koła, sprawy doraźne wynikające z potrzeby bieżącej i kontrolach na akwenie ,,Cienin”.

Sprawozdanie z całorocznej działalności przedstawiły poszczególne komórki Koła.

Ponadto w sprawozdaniu pojawiła się informacja o ogólnych trendach i kierunkach w PZW na nadchodzący sezon. Wskazano zadania jakie należy zrealizować w roku 2018 i przedstawiono informację na temat opłat na nadchodzący sezon.

Dyskusję wywołał temat zasad korzystania z akwenu ,,Cienin”. W ciekawej polemice zaproponowano zasady odbywania czynów społecznych oraz regulaminu odbywania zawodów Koła. Temat nowych zasad przybliżył kol. Rafał Urban. Rafał przedstawił również stan zarybienia w roku 2017. W przekonaniu uczestników zebrania, nowe zasady jasno określają zakres obowiązków na akwenie, zawierają system premiujący, dla tych którzy wykonują prace na rzecz akwenu. Zwrócono uwagę na przypadki łamania regulaminu połowu na tym akwenie, a jednocześnie poinformowano o karach jakie grożą wędkarzowi za jego łamanie. Zaakcentowano, że jest to nasze wspólne dobro i należy o nie dbać, szczególnie że nasila się problem kłusownictwa, który wystarczająco mocno pustoszy akwen przez nas użytkowany. Zarząd upoważnił wszystkich wędkarzy korzystających z akwenu do kontroli osób wędkujących na akwenie. Podkreśli, że kontroli nie należy odbierać jako podejrzliwości i złośliwości ze strony kolegów lecz jako dbałość o to co nasze.

Równolegle Prezes poinformował, że w roku 2018 zarząd zobowiązał się do przeprowadzenia 15 kontroli wędkujących na tym akwenie.

Jeden z kolegów wskazał na problem ,,niebytu” Koła w przestrzeni wirtualnej. Mówił o problemie jaki napotkał chcąc jako nowy członek Koła zasięgnąć informacji na o Kole w tak powszechnie uznanym i zaakceptowanym Internecie. Zarząd przyjął wniosek o analizę problemu i podjęcie działań, które lepiej wyeksponują Koło w sieci. Podczas dyskusji o kontrolach na akwenie ,,Cienin” kolega zaproponowano kolejne oznaczenie akwenu tablicami informującymi i zadeklarowano udział w czynie planowanym na 10.02.2018.

Bardzo miłą chwilą było wręczenie kol. Grzegorzowi Jewłoszewiczowi srebrnej odznaki PZW, pierwszej od wielu lat przyznanej w naszym kole. Radość z wyróżnienia była o tyle wielka, że wyróżnienie otrzymał bardzo zasłużony dla Koła kolega. Zarząd Koła, który wystosował do Dolnośląskiego Okręgu PZW wniosek o wyróżnienie dla kol. Grzegorza, dał członkom sygnał, że aktywna działalność na rzecz Koła i jego członków jest zauważalna i doceniana. Jeszcze raz gratulujemy wyróżnienia.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było powołanie do Zarządu Młodzieżowych Instruktorów PZW, kol. Mirosława Górskiego i kol. Krzysztofa Bieleckiego. Koledzy Instruktorzy zajmą się szkoleniem młodzieży, organizowaniem warsztatów wędkarskich i wszystkich innych zamierzeń, które wynikają z zakresu pracy z dziećmi. Zapraszamy dzieci w wieku do 14 lat do udziału w inicjatywach skierowanych do nich podejmowanych na przestrzeni roku przez koło.

Zebranie zakończyła tradycyjna informacja o kolejnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019r.

Hasłem ,,Połamania kija” uczestnicy zebrania pożegnali się, życząc sobie wielu udanych wypraw, sukcesów, wielkich okazów i szczęścia w nadchodzącym sezonie.

 

 

Back to top