ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

Program Horyzont 2020 to nowy program w zakresie badań i innowacji na lata 2014-2020.

Łączny budżet programu to blisko 80 mld EUR.

Program realizowany jest w trzech głównych filarach:

1. Doskonała baza naukowa (Excellent science) - budżet: 24,4 mld euro

 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (granty dla najlepszych badaczy).
 2. Przyszłe i powstające technologie (FET).
 3. 3. Działania „Maria Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery (stypendia, projekty wyjazdowe).
 4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura).

2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) - budżet: 17 mld euro

 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych.
 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka.
 3. Innowacje w MŚP.

3. Wyzwania społeczne (Societal challenges) - budzet: 29,7 mld euro

 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.
 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz wód śródlądowych i biogospodarka.
 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia.
 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport.
 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce.
 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa.
 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

4. Pozostałe działania:

 1. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego dostępu.
 2. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa.
 3. Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC).
 4. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).
 5. Euratom.

Szczegółowe informacje na stronie Horyzont 2020

Projekty składane są tylko w trybie konkursowym.

Informacje dotyczące konkursów wraz z obowiązującą dokumentacją w programie Horyzont 2020 znajdują się na portalu użytkowników:
Participant Portal

 

Back to top