ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

Jednostka uczelni zawierająca porozumienie

Jednostka, z którą zawarto porozumienie o współpracy

Przedmiot umowy

Porozumienia międzynarodowe

WSOWL

Uniwersytet Obrony w Brnie
– Republika Czeska

Współpraca dydaktyczna
i wymiany studenckiej

WSOWL

Litewska Akademia Wojskowa w Wilnie
– Republika Litewska

Współpraca dydaktyczna
i wymiany studenckiej

WSOWL

Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
w Dreźnie
– Republika Federalna Niemiec

Współpraca dydaktyczna

WSOWL

Uniwersytet w Żylinie
– Republika Słowacka

Współpraca dydaktyczna
i wymiany studenckiej

Porozumienia krajowe

WSOWL

Politechnika Śląska w Gliwicach

Współpraca w zakresie nauczania, naukowo – badawczej i wymiany studenckiej

WSOWL

Politechnika Wrocławska

Współpraca w zakresie nauczania, naukowo – badawczej i wymiany studenckiej

WSOWL

Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Współpraca naukowo-badawcza

WSOWL

Dom Samochodowy „GERMAZ”
Sp. z o.o. we Wrocławiu

Współpraca badawczo-rozwojowa
i wdrożeniowa

WSOWL

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach

Współpraca badawczo-rozwojowa

WSOWL

Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów w Warszawie

Współpraca badawczo-rozwojowa

WSOWL

CONSORG Spółka Akcyjna
w Chorzowie

Współpraca badawczo-rozwojowa

WSOWL

VidCom.pl Sp.z o.o.
w Katowicach

Współpraca badawczo-rozwojowa

WSOWL

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim

Współpraca badawczo-rozwojowa

WSOWL

Powiat Wodzisławski
w Wodzisławiu Śląskim

Współpraca badawczo-rozwojowa

 

 

 

Back to top