ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


logo nfosigw 

 

Program GIS dotyczy ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Konkursy na dofinansowanie projektów ogłaszane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Back to top