ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


mnisw logo

 

Finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra obejmuje działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

Minister może przyznać środki finansowe na organizowanie i finansowanie ustanowionego programu lub przedsięwzięcia podmiotowi działającemu na rzecz nauki, który jest wybierany w drodze konkursu.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym tygodniku i trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie Ministra.

Więcej informacji o aktualnych programach w ramach ogłoszonych konkursów na stronie MNiSW

a także poprzez następujący kontakt:

BIURO

ul. Wspólna 1/3
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

tel. centr.: +48 (22) 529 27 18
 fax. +48 (22) 628 09 22

 

 

Back to top