ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są, co roku w drodze konkursu.

Kandydatów do stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców mogą zgłaszać:

  • rady naukowe;
  • rady wydziałów;
  • organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające te osoby.

Wniosek o przyznanie stypendium należy przesłać drogą elektroniczną wg wzoru word do rozporządzenia pdf button i nowelizacji rozporządzenia pdf button

Termin nadsyłania wniosków do 31 marca br.

 

 

 

Back to top