BIBLIOTEKA AWL  


 

E-czasopisma

Czasopisma wydawców Elsevier (1819 tytułów), Springer (2243 tytuły) i Wiley (1410 tytułów) dostępne w licencjach krajowych w roku 2019.

 

 

E-książki

Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych. Pozwala przeszukiwać jedną z 32 dziedzin tematycznych i 206 poddziedzin.

  

EBSCO

Dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach licencji krajowej. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy:

Bazy pełnotekstowe:

 • Academic Search Ultimate – nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologia, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne;
 • Business Source Ultimate - nauki ekonomiczne i biznes;
 • Health Source-Nursing/Academic Edition – nauki medyczne, w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;
 • Health Source-Consumer Edition – ochrona zdrowia, medycyna ogólna, medycyna sportowa, żywienie, zdrowie rodzinne, zdrowie dziecka, problemy zdrowotne;
 • International Security & Counter Terrorism Reference Center - Baza danych udostępnia informacje dotyczące praktycznie każdego aspektu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. ISCTRC stanowi obszerny zasób oparty na białym wywiadzie, przeznaczony dla analityków, specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i studentów;
 • Master File Premier – tematyka ogólna, społeczna, biznesowa, ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych;
 • Newspaper Source – teksty artykułów gazet amerykańskich (w tym regionalnych) i międzynarodowych w języku angielskim; transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne;
 • Regional Business News – dodatek do bazy Business Source; biznes.

Bazy bibliograficzne:

 • Agricola – biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska;
 • Medline – medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, ochrona zdrowia i nauki biomedyczne;
 • ERIC – szkolnictwo, edukacja i nauki społeczne;
 • GreenFILE – wpływ człowieka na środowisko naturalne, problematyka globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling);
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – bibliotekoznawstwo, klasyfikacje, katalogowanie, bibliometria, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją;
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750 - Firma EBSCO Publishing, we współpracy z John Carter Brown Library, utworzyła ten zasób na podstawie “European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie. Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji dotyczących m. in. historii europejskich odkryć na terenie obu Ameryk, rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób, niewolnictwa;
 • Teacher Reference Center -  szkolnictwo, pedagogika, edukacja.

 

 

Baza Emerald Insight oferuje dostęp do pełnej kolekcji elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: ekonomii, finansów i księgowości, biznesu i zarządzania, w tym m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opieką zdrowotną, informacją i wiedzą, nieruchomościami oraz środowiskiem, edukacji, inżynierii, zdrowia i polityki społecznej, marketingu, logistyki, socjologii, turystyki i transportu. Serwis zapewnia dostęp do recenzowanych artykułów z blisko 300 czasopism, ponad 2,500 książek i około 1,500 podręczników. Subskrypcja Biblioteki AWL obejmuje dostęp do 175 tytułów czasopism naukowych, m.in. “International Journal of Managerial Finance”, „International Journal of Conflict Management”, “Review of International Business and Strategy” i “The International Journal of Logistics Management”.

Wykaz czasopism - Emerald plik pdf

 

INFONA

Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.

 

Baza JSTOR umożliwia dostęp do ponad 10 milionów artykułów z około 2,600 czasopism naukowych, 50,000 książek oraz 2 milionów materiałów źródłowych z 75 dyscyplin, takich jak: biznes i ekonomia, historia, historia sztuki, etnologia i folklor, politologia, socjologia, prawo, medycyna, matematyka i filologia. Subskrypcja Biblioteki AWL obejmuje dostęp do następujących kolekcji: Art & Sciences X, Business & Economics i Mathematics & Statistics.

Wykaz czasopism - JSTOR plik pdf

 

Nature

Czasopismo elektroniczne udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Jest to tytuł o światowej renomie i międzynarodowym zasięgu. Ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący wszystkie dziedziny nauki i techniki.

 

 

Science

Czasopismo elektroniczne udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. To wiodące czasopismo naukowe o zasięgu światowym i charakterze ogólnonaukowym.

 

 

Science Direct (Elsevier)

Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015

 

SciVal – dodatek do Scopusa

Narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus.

 

Scopus

Baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych. Przeszukuje ok. 15 000 tytułów recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez 4000 wydawców.
Sposób wyszukiwania cytowań w bazie Scopus

 

  

Springer Link

Baza wydawnictwa Springer obejmuje czasopisma, książki, serie wydawnicze, informatory, protokoły z zakresu nauki, techniki, medycyny.

 

 

Web of Science

Kolekcja baz abstraktowo-bibliometrycznych (indeksy cytowań) firmy Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters):

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
 • Book Citation Index (Books CI) od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
 • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.

 

Wykaz materiałów konferencyjnych rejestrowanych w Web of Science
Zasady doboru materiałów konferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science.

 

 

Web of Science z dodatkiem InCites

Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science (SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI), pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne ; wymaga założenia konta osobistego.

 

  

Wiley Online Library

Wiley to międzynarodowe wydawnictwo zajmujące się publikacjami ze wszystkich dziedzin nauki i techniki. Tworzy Wiley Online Library, będącą wielodziedzinową kolekcją źródeł (artykuły z czasopism naukowych, książki, wydawnictwa informacyjne, protokoły laboratoryjne, bazy danych) z zakresu m. in. nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

Dostęp do zasobów w ramach licencji krajowej, licencji konsorcyjnej, polskich zasobów bibliograficzno-pełnotekstowych na serwerach ICM, przydatne linki.

 

Back to top