BIBLIOTEKA AWL  


 

E-czasopisma

Czasopisma wydawców Elsevier (1819 tytułów), Springer (2243 tytuły) i Wiley (1410 tytułów) dostępne w licencjach krajowych w roku 2019.

 

 

E-książki

Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych. Pozwala przeszukiwać jedną z 32 dziedzin tematycznych i 206 poddziedzin.

  

EBSCO

Dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach licencji krajowej. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy:

Bazy pełnotekstowe:

International Security & Counter Terrorism Reference Center - Baza udostępnia informacje dotyczące praktycznie każdego aspektu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. ISCTRC stanowi obszerny zasób oparty na białym wywiadzie, przeznaczony dla analityków, specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i studentów.

Academic Research Source eJournals - czasopisma z zakresu: psychologii, nauk humanistycznych, nauk stosowanych, nauk społecznych, edukacji, matematyki, nauk medycznych, nauk przyrodniczych, nauk politycznych, ochrony środowiska, prawa, krytyki literackiej, biznesu i ekonomii, chemii, informatyki, inżynierii, nauki języków i wielu innych.

Academic Research Source eBooks - elektroniczne książki naukowe z różnych dziedzin o tematyce naukowej. 

Business Source Ultimate - nauki ekonomiczne i biznes.

Academic Search Ultimate – nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologia, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne.

Regional Business News – dodatek do bazy Business Source; regionalne amerykańskie publikacje biznesowe.

Health Source-Consumer Edition – ochrona zdrowia, medycyna ogólna, medycyna sportowa, żywienie, zdrowie rodzinne, zdrowie dziecka, problemy zdrowotne.

Health Source-Nursing/Academic Edition – nauki medyczne, w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia.

Master File Premier – tematyka ogólna, społeczna, biznesowa, ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych.

Newspaper Source – teksty artykułów gazet amerykańskich (w tym regionalnych) i międzynarodowych w języku angielskim; transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne.

eBook Collection (EBSCOhost) - dostęp do pełnych tekstów książek elektronicznych.

MasterFILE Reference eBook Collection - książki elektroniczne obejmujące taką tematykę jak: biografie, historia, kulinaria, literatura, genealogia, zdrowie, rodzicielstwo, finanse osobiste, polityka, architektura, bieżące wydarzenia, zdrowie społeczno-emocjonalne, sport i podróże.

Bazy bibliograficzne:

Agricola – biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska.

ERIC – szkolnictwo, edukacja i nauki społeczne.

GreenFILE – wpływ człowieka na środowisko naturalne, problematyka globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling).

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – bibliotekoznawstwo, klasyfikacje, katalogowanie, bibliometria, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją.

Medline – medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, ochrona zdrowia i nauki biomedyczne.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 - Firma EBSCO Publishing, we współpracy z John Carter Brown Library, utworzyła ten zasób na podstawie “European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie. Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji dotyczących m. in. historii europejskich odkryć na terenie obu Ameryk, rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób, niewolnictwa.

Teacher Reference Center -  szkolnictwo, pedagogika, edukacja, materiały edukacyjne dla pedagogów.

AHFS Consumer Medication Information - zaufane źródło informacji o lekach dla pacjentów, dostępne w języku angielskim i hiszpańskim. Baza opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists.

 

OpenDissertations - zawiera rozprawy doktorskie i dyplomowe od początku XX wieku do chwili obecnej.

 

Baza Emerald Insight oferuje dostęp do pełnej kolekcji elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: ekonomii, finansów i księgowości, biznesu i zarządzania, w tym m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opieką zdrowotną, informacją i wiedzą, nieruchomościami oraz środowiskiem, edukacji, inżynierii, zdrowia i polityki społecznej, marketingu, logistyki, socjologii, turystyki i transportu. Serwis zapewnia dostęp do recenzowanych artykułów z ponad 300 czasopism, około 2,500 książek i 1,500 podręczników.

Subskrypcja Biblioteki obejmuje 310 czasopism ujętych w najbardziej kompleksowej kolekcji Emerald eJournals Premier, która jest multidyscyplinarną bazą umożliwiającą dostęp do pełnotekstowych recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych, z których wiele indeksowanych jest w bazach Web of Science i Scopus.

Wykaz czasopism - Emerald plik pdf

 

 

INFONA

Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.

 

Baza JSTOR umożliwia dostęp do ponad 10 milionów artykułów z około 2,600 czasopism naukowych, 50,000 książek oraz 2 milionów materiałów źródłowych z 75 dyscyplin, takich jak: biznes i ekonomia, historia, historia sztuki, etnologia i folklor, politologia, socjologia, prawo, medycyna, matematyka i filologia. Subskrypcja Biblioteki AWL obejmuje dostęp do następujących kolekcji: Art & Sciences X, Business & Economics i Mathematics & Statistics.

Wykaz czasopism - JSTOR plik pdf

 

Nature

Czasopismo elektroniczne udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Jest to tytuł o światowej renomie i międzynarodowym zasięgu. Ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący wszystkie dziedziny nauki i techniki.

 

 

Science

Czasopismo elektroniczne udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. To wiodące czasopismo naukowe o zasięgu światowym i charakterze ogólnonaukowym.

 

 

Science Direct (Elsevier)

Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015

 

SciVal – dodatek do Scopusa

Narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus.

 

Scopus

Baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych. Przeszukuje ok. 15 000 tytułów recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez 4000 wydawców.
Sposób wyszukiwania cytowań w bazie Scopus

 

  

Springer Link

Baza wydawnictwa Springer obejmuje czasopisma, książki, serie wydawnicze, informatory, protokoły z zakresu nauki, techniki, medycyny.

 

 

Web of Science

Kolekcja baz abstraktowo-bibliometrycznych (indeksy cytowań) firmy Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters):

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
  • Book Citation Index (Books CI) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
  • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
  • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.

 

Wykaz materiałów konferencyjnych rejestrowanych w Web of Science
Zasady doboru materiałów konferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science.

 

 

Web of Science z dodatkiem InCites

Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science (SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI), pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne ; wymaga założenia konta osobistego.

 

  

Wiley Online Library

Wiley to międzynarodowe wydawnictwo zajmujące się publikacjami ze wszystkich dziedzin nauki i techniki. Tworzy Wiley Online Library, będącą wielodziedzinową kolekcją źródeł (artykuły z czasopism naukowych, książki, wydawnictwa informacyjne, protokoły laboratoryjne, bazy danych) z zakresu m. in. nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

Dostęp do zasobów w ramach licencji krajowej, licencji konsorcyjnej, polskich zasobów bibliograficzno-pełnotekstowych na serwerach ICM, przydatne linki.

 

Back to top