BIBLIOTEKA AWL  


 

ABC-Chemistry

Katalog bezpłatnych pełnotekstowych czasopism z chemii.

 

AccessEngineering

Baza dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu architektury i konstrukcji, elektryki i elektroniki, inżynierii biomedycznej, inżynierii chemicznej, inżynierii lądowej, inżynierii matematycznej, inżynierii materiałowej, inżynierii paliw, inżynierii przemysłowej, inżynierii środowiska, lotnictwa i astronautyki, mechaniki, nanotechnologii, optyki, transportu i telekomunikacji.

 

AGRO

Bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z ponad 1000 polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz im pokrewnych: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Zasięg chronologiczny: od 1992 na bieżąco.

 

Alpha Galileo

Internetowe centrum prasowe gromadzące informacje o rozwoju nauk ścisłych, techniki, technologii, medycyny, nauk humanistycznych i sztuki na świecie. Jego celem jest ułatwienie promocji nauki i sztuki w mediach. Serwis zawiera m.in. komunikaty prasowe, kalendarz imprez naukowych, informacje o książkach, zbiór linków, kolekcję wzmianek w mediach.

 

American Society of Civil Engineers (ASCE)

Baza zawiera spisy treści czasopism oraz abstrakty artykułów wydawnictwa American Society of Civil Engineers z zakresu inżynierii lądowej, inżynierii środowiskowej i architektury, a także normy dotyczące tej tematyki.

 

BazEkon

Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych z polskich czasopism naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych.

 

BazHum

Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocnicznych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z warszawskimi bibliotekami niektórych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej.

BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach historycznych oraz w niektórych periodykach z bardziej rozległego zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

  

BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z około 350 tytułów od 1998 roku.

Rejestruje artykuły z:

  • wybranych czasopism,
  • zeszytów naukowych wydawanych przez kilkadziesiąt bibliotek akademickich i ośrodków inte,
  • materiałów konferencyjnych z ww. wydawnictw.

  

BazTOL

Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami technicznymi.

 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Wyszukiwarka naukowa działa w ramach Digital Repository Infrastructure Vision for European Research. BASE umożliwia przeszukiwanie ponad 10 milionów dokumentów w 718 repozytoriach lub w innych bazach źródłowych, m.in. w archiwach pełnotekstowych, które dostępne są poprzez międzynarodowy protokół Open Archives Initiative (OAI). Zasoby te obejmują w dużej mierze dokumenty nielicencjonowane (Open Access) przeszukiwane na podstawie metadanych.

 

BioMed Central Open Access

Baza oferuje dostęp do ponad 300 recenzowanych czasopism Open Access dotyczących biochemii, bioinformatyki, biotechnologii, chemii organicznej, ekologii i żywienia.

 

BRENDA

BRENDA jest bazą danych dotyczącą enzymów. Tworzona jest przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii i udostępniana nieodpłatnie środowisku naukowemu. Jest jednym z najbardziej wszechstronnych repozytoriów informacji o enzymach. Dane są pobierane bezpośrednio z literatury podstawowej przez naukowców posiadających stopień naukowy w dziedzinie biologii lub chemii.

 

Cambridge Core

Kolekcja czasopism wydawnictwa Cambridge University Press z dziedziny nauk ścisłych i medycznych (Science, Technology, Medicine). Cambridge University Press to najstarsze wydawnictwo uczelniane na świecie. Publikuje ponad 380 tytułów czasopism akademickich z nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych i ponad 33 000 e-booków. Wiele z nich należy do wiodących publikacji w swojej dziedzinie. Serwis daje możliwość bezpłatnego przeglądania i przeszukiwania czasopism do poziomu abstraktów. Niektóre czasopisma dają promocyjny dostęp do pełnych tekstów.

 

CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Baza danych o zawartości środkowoeuropejskich czasopism z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

 

CERN

The European Organization for Nuclear Research zawiera rekordy bibliograficzne głównie z zakresu energetyki, atomistyki i fizyki, w tym również dokumenty pełnotekstowe. Naukowy Serwis Informacyjny (obecnie DSU-SI) posiada zezwolenie do nabywania i zarządzania materiałami informacyjnymi bibliotek historycznych oraz Naukowego Archiwum CERN we wszystkich dziedzinach.

 

ChemSpider

Baza faktograficzna, źródło informacji o związkach chemicznych (ponad 77 mln obiektów), ich strukturze i właściwościach, uzupełnione o wiele dodatkowych danych, np. odnośniki do literatury (z linkami do pełnych tekstów), powiązane patenty, nazwy dostawców substancji chemicznych. Pozwala prowadzić poszukiwania za pomocą wzorów strukturalnych, struktury cząsteczek w 3D.

 

Civil Engineering Database (CEDB)

Baza bibliograficzno-abstraktowa o zasięgu: czasopisma od 1958 (z abstraktami od 1970), książki od 1900 wydawane przez American Society of Civil Engineers (czasopisma, książki, materiały konferencyjne, normy, instrukcje, magazyny, biuletyny i gazety).

 

Ogólnodostępny internetowy portal umożliwiający przeglądanie czasopism naukowych i baz danych.

Dostęp poprzez następujące adresy:

 

DML-PL

Pełnotekstowa baza archiwalnych artykułów z polskich czasopism matematycznych prowadzona przez ICM

 

DOAJ

Wielodziedzinowy spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych dostępnych na warunkach open access, przeszukiwalnych na poziomie artykułów.

 

EKONOMIA ON-LINE

Serwis Ekonomia On-line obejmuje naukowe źródła ekonomiczne w Internecie takie jak: bankowość i finanse, ekonometria, statystyka, ekonomia, ekonomika pracy, ekonomika rolnictwa, historia myśli ekonomicznej, marketing, wspólnoty europejskie, zarządzanie. Serwis znajduje się pod opieką Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

ELAMED

Czasopisma specjalistyczne, książki, materiały multimedialne, szkolenia i konferencje sprofilowane tematycznie dla konkretnych grup odbiorców – specjalistów budownictwa, technologii, przemysłu, bezpieczeństwa i innych, częściowo w otwartym dostępie.

 

EMIS

Portal dla elektronicznych zasobów matematycznych w Europie. Przy wsparciu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego i wielu wydawców, FIZ Karlsruhe opracował największą otwartą bibliotekę elektroniczną w matematyce ELibM jako rdzeń EMIS.

 

European Digital Mathematics Library (EuDML)

Baza zawiera kilkaset tysięcy artykułów i rozdziałów z książek z zakresu matematyki. Większość artykułów opublikowanych jest na zasadach otwartego dostępu.

 

FreeFullPDF

Celem FreeFullPDF.com jest zwiększenie widoczności i łatwości korzystania z otwartych czasopism naukowych, prac, plakatów i patentów udostępnianych w formacie PDF.

 

INTECH

Serwis Open Access, zawiera ponad 2 500 tytułów książek z zakresu nauk ścisłych, technologii, chemii, matematyki, inżynierii materiałowej, robotyki, ochrony środowiska, nauk spoęłcznych.

 

International NuclearInformation System (INIS)

Bibliograficzno-abstraktowa baza utworzona w 1970 r. - zawiera artykuły z czasopism, raporty naukowe i techniczne, referaty konferencyjne i dysertacje na temat inżynierii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego oraz pokojowego wykorzystania energii atomowej w rolnictwie, medycynie i przemyśle.

 

MatWeb

Baza danych dotycząca własności materiałów inżynierskich. Arkusze danych dostarczane są przez producentów i dystrybutorów materiałów. Przeszukiwania bazy danych MatWeb pozwala na znalezienie arkuszy danych termoplastycznych i termoutwardzalnych polimerów, metali, stopów, ceramiki oraz półprzewodników, włókna i innych materiałów technicznych.

 

MIT OpenCourseWare

Platforma prowadzona przez jedną z najlepszych uczelni technicznych świata – Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. W bazie zgromadzono ok. 1900 dokumentów o charakterze edukacyjnym w różnych formach (kursów szkoleniowych, nagrań wykładów audio i wideo oraz pełnych tekstów książek wykładowców MIT).

 

NTIS – National Technical Information

National Technical Information Service jest zbiorem pełnotekstowych raportów technicznych oraz indeksów i abstraktów z projektów naukowych i badawczych finansowanych przez administrację Stanów Zjednoczonych. Zawiera około 3 mln publikacji i jest największym centralnym źródłem raportów z dziedziny nauki, techniki i biznesu.

 

OSTI.GOV

Serwis zawiera informacje bibliograficzne oraz wybrane pełne teksty raportów z badań naukowych, materiałów konferencyjnych, artykułów z czasopism, książek, opisów patentowych z takich dziedzin jak: chemia, fizyka, biologia i medycyna, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka. Wydawcą bazy jest U.S. Department of Energy.

 

Oxford Journals

Oxford Journals zawiera wersje elektroniczne czasopism wydawanych przez Oxford University Press. Serwis umożliwia dostęp do tytułów czasopism Open Access oraz do spisów treści i abstraktów ponad 350 tytułów.

 

PLoS – Public Library of Science

PLoS (Public Library of Science) to wydawca czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycznych w pełni dostępnych w ramach Open Access. Idea przewodnia to umożliwienie dostępu do najnowszych wyników badań naukowych szerokiemu gronu odbiorców. Ważną dziedziną jest walka z chorobami nowotworowymi i AIDS.

 

Portal Czasopism Naukowych

Portal obsługuje i prezentuje pełną treść 80 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Współpraca obejmuje uczelnie wyższe (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej) oraz ogólnopolskie towarzystwa naukowe (Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Stowarzyszenie Germanistów Polskich). Projekt jest otwarty na współpracę z właścicielami i redaktorami czasopism naukowych wydawanych przez uczelnie, towarzystwa i fundacje naukowe.

 

PrzyrWBN

Kolekcja polskich czasopism przyrodniczych.

 

PSJD

Baza bibliograficzna z polskich czasopism z nauk ścisłych i medycznych tworzona przez ICM

 

SAWIOS

Baza bibliograficzna, artykuły ze specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych. Tematyka: obróbka powierzchni wiórowa, ścierna, erozyjna, obrabiarki, narzędzia, technologie, powłoki, nowe materiały i in.

 

Scientific Research Publishing (SCIRP)

Scientific Research Publishing (SCIRP) to jeden z największych wydawców czasopism, książek i materiałów konferencyjnych w wolnym dostępie, obecnie publikuje ich ponad 200, obejmując szeroki zakres dyscyplin naukowych - nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne.

 

OARE Research in the Environment

Wyszukiwanie zasobów dotyczących ochrony środowiska. Dostęp online do badań środowiska (OARE) Organizacji Narodów Zjednoczonych (wymaga zarejestrowania).

 

WWW Chemistry Guide

Katalog i wyszukiwarka zasobów związanych z chemią w Internecie. Przeszukuje zawartość ponad 250 witryn.

 

 

Back to top