BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ AWL


Ogłoszenia - przetarg

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH - POSTĘPOWANIE II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z 13.12.2018 r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU RTV, PROJEKCYJNEGO, FOTOGRAFICZNEGO I NAGŁOŚNIENIOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ z 10.12.2018 r.

Wyjaśnienia treści siwz z 13.12.2018 r.

Modyfikacja treści siwz z 17.12.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 21.12.2018 r.

ZAKUP DROBIU NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

ZAKUP I DOSTAWA JAJ NA POTRZEBY AWL W 2019 R.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zmiana terminu określonego na składanie wniosków na 13 października 2018r.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY WIATY NR 110

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

JEDZ

Zestawienia kosztów zadania

Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego

Mapa do celów opiniodawczych

Modyfikacja i wyjaśnienia treści siwz z dnia 09 października 2018r.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjj

Modyfikacja treści siwz z dnia 29 października 2018r.

 

 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjj

 

Back to top