BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ AWL


Ogłoszenia - przetarg

USŁUGA W ZAKRESIE NAPRAWY I SERWISOWANIA KOMPUTERÓW, LAPTOPÓW, DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, TELEFAKSÓW I KSEROKOPIAREK BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

USŁUGA SPRZĄTANIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW I POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Rys. Mapa terenu

Zestawienie powierzchni wewnętrznych

Zestawienie powierzchni zewnętrznych

 

TŁUMACZENIE PISEMNE TEKSTU NA JĘZYK ANGIELSKI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści siwz

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego

USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I SEPARATORÓW TŁUSZCZY

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAKUP WARZYW NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL

nr sprawy WNP/324/PN/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PŁYWALNI W BUDYNKU 128

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ

Wytyczne projektowe

Zestawienie kosztów zadania ZKZ - wzór

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW NR 16 I 32

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jednolity europejski dokument zamóienia JEDZ

Wytyczne projektowe bud. 16

Wytyczne projektowe bud. 32

Mapa zasadnicza

Zestawienie kosztów zadania ZKZ - wzór

Wyjaśnienie i modyfikacja treści siwz z dn. 14.05.2018

Uwaga: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 29.05.2018 r.

Back to top