BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ AWL


Ogłoszenia - przetarg

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU NR 1 W OŚRODKU WYSOKI KAMIEŃ DOSTOSOWUJĄCEJ OBIEKT DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ

Wytyczne do projektowania

Decyzja DWOP nr 4 - załącznik 1

Decyzja DWOP nr 5 - załącznik 2

 

 

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części II, V i XI

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE:

USŁUGA POLEGAJĄCA NA ZAKUPIENIU IMIENNYCH KART UMOŻLIWIAJĄCYCH DOSTĘP DO USŁUG REKREACYJNO-SPORTOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienie i modyfikacja treści ogłoszenia

ROZBUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU I SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ BIURA PRZEPUSTEK

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Back to top