BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ AWL


Ogłoszenia - przetarg

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKU ZAKŁADU SYMULACJI TAKTYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

JEDZ

Wytyczne do projektowania

Mapa poglądowa

Wzór - Zestawienia kosztów

ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM RÓŻNYCH MEBLI NA POTRZEBY AWL

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ

USŁUGA TRANSPORTU DROGOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAKUP WARZYW NOWALIJEK NA POTRZEBY AWL

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ STANOWISKA DO EDYCJI ŚRODOWISKA WALKI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ

Modyfikacja treści siwz z dn. 28.06.2018

Formularz oferty po modyfikacji z dn. 28.06.2018

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LASEROWEGO SYMULATORA TAKTYCZNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Modyfikacja treści siwz

Zmodyfikowany druk oferty

Wyjaśnienia treści siwz z 12.07.2018 r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KRYTEJ MOBILNEJ STRZELNICY KONTENEROWEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Modyfikacja treści siwz

Druk oferty po modyfikacji

Modyfikacja treści siwz z 28.06.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 06 LIPCA 2018R.

 

WYKONANIE SYSTEMÓW ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU
I TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SZTABOWYM

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warynków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego

Zestawienie kosztów zadania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz z dnia 21 czerwca 2018r.

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SAMOCHODU TERENOWO - OSOBOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja arkusza ofertowego

WYKONANIE DOKUEMNTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY INSTALACJI

TELEINFORMATYZNEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

JEDZ

Instrukacja Bezpieczeństwa przemysłowego

Zestawienie kosztów zadania

USŁUGA WSPARCIA I OPIEKI SERWISOWEJ OPROGRAMOWANIA ZSI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

JEDZ

Specyfikacja asysty

Załączniki do siwz

Ogłoszenie zmian z dnia 19 czerwca 2018r.

Wyjaśnienia i modyfikacja z dnia 19 czerwca 2018r.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBUDOWY INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ W BUDYNKU NR 19

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy część jawna

Załącznik do PFU część jawna

Back to top