BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Starostwa lub pocztą do dnia 06.06.2018 r. do godz. 15:00 na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 26,
59-400 Jawor 

WIĘCEJ INFORMACJI

Back to top