WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Cel Konferencji:

zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących dylematów współczesnego zarządzania.

 

Tematyka Konferencji: w ramach obrad poruszane będą przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • Dylematy teorii i praktyki współczesnego zarządzania,
 • Wyzwania współczesnego dowodzenia i zarządzania,
 • Uwarunkowania procesu podejmowania decyzji,
 • Zarządzanie kadrami i przywództwo w zarządzaniu,
 • Redefiniowanie koncepcji i metod zarządzania w procesie ciągłej zmiany,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem we współczesnych organizacjach,
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach,
 • Strategiczne kierunki rozwoju organizacji,
 • Optymalizacja funkcji zarządzania w organizacjach publicznych oraz organizacjach non-profit,
 • Społeczne, etyczne i moralne aspekty współczesnego zarządzania.

 

 

Back to top