WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

W dniach 10-12.06.205r. na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu dobyło się pierwsza edycja ćwiczenia KRYZYS-15.

Celem przeprowadzenia ćwiczenia było:

  • doskonalenie umiejętności ćwiczących w zakresie kierowania działaniami w ramach reagowania kryzysowego;
  • sprawdzenie skuteczności obowiązujących rozwiązań w zakresie wykorzystania pododdziałów SZ RP w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • zbadanie możliwości wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania SZ RP do zwalczania terroryzmu.

Tematem ćwiczenia było: „Reagowanie na zdarzenia o charakterze terrorystycznym z wykorzystaniem pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”;

Cele szkoleniowe ćwiczenia zakładały:

  • uczyć studentów i podchorążych procedur działania, organizacji stanowisk kierowania oraz zasad współdziałania pomiędzy komórkami wykonującymi zadania;
  • doskonalić osoby funkcyjne grupy operacyjnej WSOWL w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z działaniami kryzysowymi;
  • sprawdzić możliwości wykorzystania systemu informatycznego w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego podczas wykonywania zadań;
  • zbadać spójność obowiązujących dokumentów regulujących funkcjonowanie SZRP w systemie AT państwa.


Scenariusz ćwiczenia zakładał m.in. ewakuację stadionu Wrocław oraz sytuację zakładniczą w sali kina. Ćwiczenie pozwoliło na przećwiczenie zdobytej wiedzy przez studentów w praktyce.

 

Back to top