WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

W dniach 7-9.06.2016 r. na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu dobyło się druga edycja ćwiczenia KRYZYS-16, które zostało połączone z ćwiczeniem „Renegade/Sarex-16” organizowanym przez Dowództwo operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych . Powyższe przedsięwzięcia były elementami międzynarodowego ćwiczenia  „Anakonda-16”, w którym uczestniczyło 24 państw członkowskich i partnerskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Głównym tematem ćwiczenia Kryzys-16 było „Przeciwdziałanie zagrożeniom z powietrza w ramach systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na lądzie podczas intensyfikacji działań hybrydowych. Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w służbie ratownictwa lotniczego i morskiego”.
Celem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości Sił Zbrojnych oraz elementów układu pozamilitarnego do realizacji procedur przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz na lądzie. Ponadto, ćwiczenie miało na celu sprawdzenie zdolności do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze morskim i lądowym. Główną przesłanką do zrealizowania powyższych zagadnień była perspektywa organizowanych na terytorium RP wydarzeń o charakterze międzynarodowym (Szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie).
Ponadto ćwiczenie miało na celu:

  1. Doskonalić: umiejętności ćwiczących w zakresie kierowania działaniami w ramach reagowania kryzysowego;
  2. Sprawdzić: skuteczność obowiązujących rozwiązań w zakresie wykorzystania pododdziałów SZ RP w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  3. Uczyć: studentów i podchorążych procedur działania, organizacji stanowisk kierowania oraz zasad współdziałania pomiędzy komórkami wykonującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego; osoby funkcyjne grupy operacyjnej WSOWL realizacji przedsięwzięć związanych z działaniami kryzysowymi.
  4. Zweryfikować możliwości wykorzystania systemu informatycznego w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego podczas wykonywania zadań oraz spójność obowiązujących dokumentów regulujących funkcjonowanie SZ RP w systemie AT państwa.

Scenariusz ćwiczenia był bardzo złożony, a uwzględnione w nim zdarzenia kryzysowe (aktywny strzelec, ewakuacja całego stanu osobowego, sytuacja zakładnicza, sprawdzenie procedury RENEGADE) miały dynamiczny charakter.

 

 

Back to top