WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 7-9 czerwca 2017 r. na terenie miasta Wrocławia oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki przeprowadzona została przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa trzecia już edycja ćwiczenia „KRYZYS 17”. Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności ćwiczących w zakresie kierowania działaniami w ramach reagowania kryzysowego oraz sprawdzenie skuteczności obowiązujących rozwiązań w zakresie współpracy układu militarnego z układem pozamilitarnym w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Tegoroczny scenariusz przewidywał m.in. ewakuację budynku, w którym podłożono ładunek wybuchowy (blok dydaktyczny w WSOWL), sytuację zakładniczą w środkach transportu kolejowego (pociąg na torowisku w pobliżu dworca PKP we Wrocławiu) oraz w obiekcie sportowym (hala sportowa WSOWL), a także skażenie chemiczne w budynku użyteczności publicznej (Dworzec Główny PKP). W trzydniowym ćwiczeniu reagowania kryzysowego obok studentów i wykładowców uczestniczyło szereg innych instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, w tym Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny (SPAP Wrocław).

Podchorążowie i studenci cywilni WSOWL w trakcie ćwiczenia ćwiczyli wdrożenie i realizację procedur związanych z zarządzaniem sytuacją kryzysową o charakterze terrorystycznym. Tworzyli w tym celu Sztab Dowódcy Operacji Policyjnej oraz wspólnie z Biurem Operacji Antyterorrystycznych Policji współdziałali z Zespołem Podoperacji Antyterrorystycznej, zapoznając się z praktycznymi aspektami współpracy pomiędzy Policją z innymi służbami. Wykorzystywali również w praktyce wiedzę teoretyczną nabytą podczas kształcenia w Uczelni organizując stanowiska podgrywające takie komórki, jak: Wojskowe Zespoły Zadaniowe, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Zespoły Ratownicze, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, zespół prasowy i zespoły negocjacji. Kolejna edycja ćwiczenia KRYZYS była dobrym przykładem nabycia umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym o charakterze terrorystycznym.


 

 

 

Back to top