BIBLIOTEKA AWL  


 

CZASOPISMA POLSKIE

Auto-Świat
Bibliotekarz
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Charaktery
Coaching
Controlling i Zarządzanie
Do Rzeczy
Dozór Techniczny
Drogownictwo
Dziennik Gazeta Prawna
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Eksploatacja i Niezawodność
Euro Logistics
Focus
Focus HistoriaForum
Forum Akademickie
Gazeta Podatkowa
Gazeta Polska
Gazeta Polska Codziennie
Gazeta Wrocławska
Gospodarka Materiałowa & Logistyka
Góry
Harvard Business Review  Polska
Historia Do Rzeczy
Inżynieria i Budownictwo
IT Professional
Journal of  Machine  Construction and  Maintenance
Komputer Świat
Kultura i Społeczeństwo
Logistyka
Lotnictwo
Marketing w Praktyce
Mechanik
Militaria
Mówią Wieki
Murator
National Geographic (wyd.pol.)
Nowa Technika Wojskowa
Ochrona Mienia i Informacji
Operations Research and Decisions
Organizacja i Kierowanie
Państwo i Prawo
Personel i Zarządzanie
Policja
Polish Sociological Review
Polityka
Polska Gazeta Transportowa
Poradnik Bibliotekarza
Press
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Budowlany
Przegląd Lotniczy
Przegląd Mechaniczny
Przegląd Organizacji
Przegląd Policyjny
Przegląd Psychologiczny
Przegląd Socjologiczny
Przegląd Sportowy
Przegląd Techniczny
Przegląd Telekomunikacyjny
Raport
Rzeczpospolita
Samochody Specjalne
Secretum
Sens
Special OPS
Sprawy Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe
Strzał
Studia  Socjologiczne
Świat Nauki
TSL Biznes
W  Sieci
W Sieci Historii
Wiedza i Życie
Wiedza Obronna
Wojsko i Technika.  Bezpieczeństwo-Uzbrojenie-Przemysł
Wojsko i Technika. Historia
Wprost
Wychowanie Fizyczne i Opieka  Trenerska
Wyklęci
Zagadnienia Informacji Naukowej
Zeszyty Naukowe  Akademii Sztuki Wojennej

 

CZASOPISMA ZAGRANICZNE

Army Sustainment
Europaeische Sicherheit & Technik
Eye Spy
Jane’s International Defence Review
Journal of  Management in Engineering
Journal of Leadership & Organizational Studies
Leadership Ouarterly
Revue Defense Nationale
Rotor Drone Magazine
Strategy and Tactics
Technika I Vooruzenie
The Cavalry & Armor Journal
Unmanned Systems Technology
Unmanned Vehicles
VISIER
Wehrtechnik
West Point Magazine
Zarubeznoe Voennoe Obozrenie

 

 

Back to top