AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Stawiający się na szkolenie / wcielenie do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu syn/córka powinni obowiązkowo zabrać następujące dokumenty:

 • skierowanie do AWL wydane przez komendanta macierzystej WKU,
 • książeczkę wojskową,
 • dowód osobisty,
 • kartę szczepień, albo dokument ostatniego szczepienia wg kalendarza szczepień,
 • numer konta bankowego, na które otrzymywać będzie uposażenie (czyli wojskowy żołd).

 

UWAGI:

 1. Podchorążowie w trakcie godzin służbowych nie mają zezwolenia na korzystanie z telefonów prywatnych. W trakcie trwania zajęć telefony deponują w swoich szafkach.
 2. Godziny służbowe w trakcie szkolenia podstawowego trwają od 05.30 do 21.30.
 3. Podchorążowie mają prawo używać telefonów po godzinach służbowych, lub jeśli sytuacja na to pozwala (np. przerwa w szkoleniu na pododdziale) – za zgodą przełożonego.
 4. W przypadku braku kontaktu oznacza to, że podchorąży jest w trakcie intensywnego szkolenia i nic złego mu się nie dzieje. Proszę zachować spokój i cierpliwość w kontaktach w trakcie szkolenia podstawowego.
 5. Jeśli podchorążemu stanie się cokolwiek wskazana osoba przez podchorążego zostanie o tym powiadomiona niezwłocznie.
 6. W każdą niedzielę organizowane są odwiedziny w godzinach 09.00 – 18.00.
 7. W tym czasie rodzina może odwiedzić podchorążego. W tym celu należy udać się na biuro przepustek nr 1 przy ul. Czajkowskiego. Na miejscu znajdować się będzie osoba odpowiedzialna, która zajmować się będzie koordynacją odwiedzin.

 

 

Back to top