BIBLIOTEKA AWL  


Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do baz naukowych Taylor & Francis

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do naukowej bazy danych wydawnictwa Taylor & Francis Group.

Jest to baza zawierająca ponad 2500 recenzowanych czasopism i współpracująca z 700 renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi. Publikacje obecne w bazie obejmują tematycznie większość dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, medycznych przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Ponad 1180 tytułów czasopism bazy Taylor & Francis znajduje się w indeksach cytowań bazy Web of Science firmy Clarivate Analytics, a ponad 1040 posiada wskaźnik Impact Factor.

W ramach subskrypcji bazy obecny jest dostęp do pakietów czasopism Social Sciences & Humanities Library, Science & Technology Library oraz Expert Review.

Dostęp można uzyskać poprzez wejście na stronę http://www.tandfonline.com oraz wybór poszczególnego zakresu dziedzinowego, a także z wykorzystaniem linków prowadzących do wybranych czasopism.

 

Back to top