BIBLIOTEKA AWL  


Zapraszamy do korzystania z dostępu do nowych baz naukowych EBSCO

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z dostępu do nowych naukowych baz danych firmy EBSCOAcademic Research Source eBooks oraz Academic Research Source eJournals. 

Academic Reaserch Source jest to wielodziedzinowa baza firmy EBSCO, która zawiera dostęp do ponad 180 000 książek elektronicznych, ponad 5 000 czasopism o zasięgu międzynarodowym, w tym około 570 polskich czasopism naukowych i 370 indeksowanych. Baza stanowi uzupełnienie prenumeraty bazy Academic Source Ultimate, wspierając programy nauczania oraz tworząc jedną z największych na świecie kolekcję czasopism, e-booków, materiałów wideo i innych publikacji. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

Dostęp do nich można uzyskać poprzez wejście na stronę http://search.ebscohost.com, następnie wybranie opcji EBSCOhost Web oraz zaznaczenie dwóch powyższych baz z listy dostępnych.

 

Back to top