BIURO OBSŁUGI STUDENTA  


 

W BIURZE OBSŁUGI STUDENTÓW SĄ DO ODEBRANIA DECYZJE STYPENDIALNE

 

Mając na uwadze posiadane w budżecie AWL środki na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ilość złożonych wniosków, ustalam na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018:

Działając na podstawie § 53 – 56 i § 58 - 59 oraz § 60 oraz § 62 - 63 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, biorąc pod uwagę możliwości finansowe AWL, przestrzegając art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), ustalam wysokość średniej ocen w roku akademickim 2017/2018 dla poszczególnych kierunków studiów wraz z punktacją:

 

Maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1000 zł.

Back to top