BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

W Biurze Obsługi studentów są do odebrania decyzje dotyczące stypendiów.

Warunkiem wypłaty stypendium socjalnego, rektora i zapomogi jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej.

W związku z powyższym ustala się następujące terminy odbioru decyzji:

  • dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do dnia 14.12.2019 r.
  • dla studentów studiów niestacjonarnych Biuro obsługi studentów będzie czynne w sobotę 07.12.2019 r. i 14.12.2019 r. w godz. 9.00-13.00 

po tym terminie decyzje będą wysyłane na adres studenta pocztą tradycyjną.

Wypłata stypendiów nastąpi najpóźniej do 18.12.2019 r.

 

Wysokość pomocy materialnej plik pdf

 

Wnioski o przyznanie stypendium ministra wraz z wymaganą dokumentacją należy składać najpóźniej do dnia 7 października 2019 r.
do Biura Obsługi Studentów.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe
 plik pdf

 

Nowy portal dla studentów: http://studia.gov.pl/

 

 

Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2019/2020 będzie  można składać od 1 października 2019 r.

 

 

Back to top