BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


Można już składać wnioski o  stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2019/2020.

W celu poprawnego złożenia wniosku należy wykonać następujące czynności:

  1. zalogować się na WU i wypełnić nowy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
  2. dołączyć niezbędne dokumenty zapisane w regulaminie świadczeń dla studentów (dotyczy studentów, którzy składają wniosek pierwszy raz)
  3. wydrukować wniosek i dostarczyć go w wersji papierowej do BOS (kanc. 1026) oraz dołączyć oświadczenie o sytuacji materialnej studenta (word) - ta czynność dotyczy wyłącznie studentów, którzy złożyli już wniosek w październiku.
  4. Jeżeli zaszły jakiekolwiek zmiany mające wpływ na wysokość stypendium - należy do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy.

Nowy portal dla studentów: http://studia.gov.pl/

 

 

Back to top