BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW  


 

W Biurze Obsługi studentów są do odebrania decyzje dotyczące stypendiów.

Warunkiem wypłaty stypendium socjalnego, rektora i zapomogi jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej.

W związku z powyższym ustala się następujące terminy odbioru decyzji:

  • dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do dnia 14.12.2019 r.
  • dla studentów studiów niestacjonarnych Biuro obsługi studentów będzie czynne w sobotę 07.12.2019 r. i 14.12.2019 r. w godz. 9.00-13.00 

po tym terminie decyzje będą wysyłane na adres studenta pocztą tradycyjną.

Wypłata stypendiów nastąpi najpóźniej do 18.12.2019 r.

 

Wysokość pomocy materialnej plik pdf

 

Back to top