DZIEKANAT   


Studenci III roku studiów wojskowych I stopnia na kierunku

Zarządzanie

19 lipca 2018 r.

upływa termin zdawania prac dyplomowych (licencjackich)

oraz zbliża się termin obrony: 24-27.09.2018 r.!!!

 

UWAGA:

Do egzaminu dyplomowego w wyznaczonych terminach przystępują TYLKO studenci, którzy spełnili wymogi określone Regulaminem studiów AWL (§ 52 ust. 1) i uzyskali dopuszczenie do egzaminu:

§ 52

  1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie:
    1. wymaganej liczby punktów ECTS określonej planem studiów;
    2. pozytywnych ocen z przedmiotów i praktyk;
    3. pozytywnych ocen za pracę dyplomową, wystawionych przez promotora i recenzenta.

 

WYDZIAŁ NAUK o BEZPIECZEŃSTWIE

( Harmonogram obron z dnia: 03.07.2018 r. )

06.07.2018 r.

09.07.2018 r.

10.07.2018 r.

11.07.2018 r.

 

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA

Harmonogram obron ( z dnia: 02.07.2018 r.)

 

Studenci 3 roku studiów cywilnych I stopnia

i 2 roku studiów cywilnych II stopnia

8 czerwca 2018 r.

upływa termin zdawania prac dyplomowych

oraz zbliża się główny termin obrony: 06-13.07.2018 r.!!!

Back to top