DZIEKANAT   


Zgodnie z Rozkazem nr 42/2017 Rektora-Komendanta z dnia 07.12.2017 r. w sprawie określenia zasad i sposobu przyjęcia na I rok studiów I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego studentów studiów cywilnych na wolne miejsca na studiach wojskowych
od dnia 18.12.2017 r. do 3.01.2018 r. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie ochotniczego szkolenia studentów – „Legia Akademicka” mogą składać jeszcze wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego do 15 grudnia 2017 r. w kancelarii jawnej AWL (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00). Liczba miejsc ograniczona.

KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DYPLOMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROSZENI SĄ O ODBIÓR DYPLOMÓW

W DZIEKANACIE

Back to top