DZIEKANAT   


 

Zapraszamy wszystkich Absolwentów, którzy składali egzamin dyplomowy w II terminie (wrzesień) po odbiór dyplomów ukończenia studiów.

Odbiór jest możliwy w dniach:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Dziekanatu, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30

Osoby, które nie uregulowały wszystkich zobowiązań finansowych wobec Akademii, proszone są o dokonanie zaległych opłat.

 

Od sierpnia 2018 roku, wszyscy studenci i słuchacze Akademii Wojsk Lądowych posiadają automatycznie dostęp do usługi Office 365. Usługa ta umożliwia, za pomocą przeglądarki internetowej, na dostęp do aplikacji takich jak: Outlook, Word, Excel, OneDrive, PowerPoint, OneNote, SharePoint.

Back to top