DZIEKANAT   


 

Zgodnie z Rozkazem nr 224 Rektora-Komendanta z dnia 30.11.2018 r. w sprawie określenia zasad i sposobu przyjęcia na I rok studiów I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego studentów studiów cywilnych na wolne miejsca na studiach wojskowych od dnia 03.12.2018 r. do 07.01.2019 r. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.

Student/ka cywilny/a AWL ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w AWL w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego ma obowiązek zarejestrowania się na stronie internetowej Akademii – w dziale:

„Wirtualna Uczelnia” --> Rekrutacja studenta.

 

Warunki formalne oraz opis postępowania rekrutacyjnego zostały zawarte w załączniku do ww. Rozkazu:

 

ZASADY I SPOSÓB PRZYJĘCIA STUDENTÓW CYWILNYCH AWL NA STUDIA
W CHARAKTERZE KANDYDATA NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
 pdf button

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

od 3 grudnia 2018r. do 7 stycznia 2019 r.

 

Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 8:00

18.02.2019 r.

W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin wstępny

Obejmuje:

- test znajomości j. angielskiego;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 25.02.2019 r.

Na stronie internetowej uczelni www.awl.edu.pl

Stawiennictwo w AWL ul. Czajkowskiego 109,  Wrocław
i rozpoczęcie szkolenia podstawowego

do 9:00

4.03.2019 r.

Dotyczy kandydatów przyjętych na studia wojskowe I rok I stopnia

 

Back to top