WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Dewizą Wydziału są treści zawarte w słowach: człowiek – bezpieczeństwo – skuteczność. To podstawa, aby w życiu i pracy zawodowej kierować się takimi wartościami jak: honor – godność – odpowiedzialność, które jako sentencja wyznaczają kierunek działalności całej społeczności wydziałowej. Koresponduje to z tezą, że:

bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. 

 

Nauki o bezpieczeństwie, jako stosunkowo „młoda” dyscyplina naukowa w dziedzinie nauk społecznych, zajmują się sposobami wykorzystania wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w tworzeniu instytucji stojących na straży takich wartości, jak bezpieczeństwo. Zasygnalizowana interdyscyplinarność wymaga stosowania odpowiednich metod badawczych, uwzględniających systemowe podejście do przedmiotu i obszaru badań.

  


fb logo


 

 

Back to top