ODDZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ NAUKOWYCH 


 

Tegoroczna XVI edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych przeszła do historii Uczelni jako największe przedsięwzięcie tego typu organizowane przez naszą Uczelnię.

Jak co roku oferta i atrakcje przygotowane w ramach Festiwalu przez kadrę dydaktyczno-naukową i podchorążych spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających mury naszej Uczelni.

Festiwal odbywał się pod hasłem „Nauka obywatelem Europy" nasza Uczelnia poprzez swoje zaangażowanie połączone z pokazami najnowszej techniki i wyszkolenia wojsk podpisała się pod tą sentencją maksymalnym zaangażowaniem i profesjonalizmem w realizację powierzonych zadań.

XVI edycja DFN rozpoczęła się w dniu 19.09.2013r. uroczystą inauguracją po której odbył się happening na Placu Gołębim. Podchorążowie zaprezentowali pokaz działania żołnierzy w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej niespodziewanym atakiem terrorystycznym. Procedury realizowane podczas ataku terrorystycznego wzorowane były na zadaniach wykonywanych na misjach zagranicznych. Podchorążowie wykonali patrol wokół wrocławskiego rynku, podczas którego napotkali osobę instalującą podejrzany ładunek na trasie patrolowania. Huk wystrzałów i wybuchów towarzyszących pokazowi spotkał się z zaskoczeniem połączonym z zainteresowaniem osób przebywających na wrocławskim rynku. Całe przedsięwzięcie stało się doskonałym bodźcem motywującym wrocławian do odwiedzenia stoisk i atrakcji przygotowanych przez WSOWL zarówno w Uczelni jak i Parku Wiedzy.

W tym roku imprezy zostały rozłożone w czasie tak, aby każdy z zainteresowanych był usatysfakcjonowany z pobytu w murach jednej z najstarszej polskich uczelni wojskowych. XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Uczelni rozpoczął się 21.09.2013r. w godzinach porannych (sobota) imprezami zorganizowanymi przez Instytut Dowodzenia oraz Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu. W kolejnych dniach swój program przygotował Wydział Zarządzania a także Wydział Nauk o Bezpieczeństwie.

Na terenie Uczelni W dniu 21.09.2013 r., odbyły się następujące przedsięwzięcia:

 1. Wybrane elementy Walki w bliskim kontakcie
  • prowadzący kpt. Maciej KUPRIAŃCZYK
 2. Pokonywanie naturalnych przeszkód terenowych oraz przeszkód Wojskowego Ośrodka Sprawności Fizycznej 
  • mjr mgr Krzysztof RYBCZYŃSKI
  • por. mgr Sebastian ROMANÓW
 3. Pokonywanie przeszkód w środowisku wodnym 
  • kpt. mgr Marek KOCIUBA
 4. Paintball jako alternatywa w szkoleniu taktycznym 
  • ppłk mgr Czesław DĄBROWSKI
 5. Medycyna pola walki 
  • kpt. Artur ZIELICHOWSKI
 6. Prezentacja współczesnych metod szkolenia strzeleckiego 
  • mjr mgr Piotr GAZARKIEWICZ
  • st. sierż. Paweł ŚWIERZKO
  • sierż. Wojciech GŁADYSZ
 7. Prezentacja współczesnej broni strzeleckiej 
  • kpt. mgr Dariusz KŁUSEK
 8. Prezentacja współczesnych urządzeń przygotowujących do strzelań bojowych 
  • mjr dr Mariusz RATAJCZYK
 9. Wirtualizacja szkolenia taktycznego 
  • mjr dr Krzysztof GRUCA
  • st. sierż. Waldemar FILIPOWSKI
 10. Wojskowe pojazdy wysokiej mobilności 
  • mjr dr inż. Mariusz KOSOBUDZKI
 11. Nawigacja lądowa 
  • mjr Zbigniew SABATOWSKI
 12. Trening taktyczny 
  • kpt. mgr Aleksander ZIEMIŃSKI
  • kpt. mgr Artur ZIELICHOWSKI

Ponadto w dniach 23-24.09.2013 r., przeprowadzono następujące wykłady i warsztaty:

 1. Dobór kadr oficerskich w Wojskach Lądowych - rekrutacja, selekcja, proces kształcenia i szkolenia
  • kpt. mgr inż. Paweł GUTT
 2. Konwergencja czy dywergencja poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu życia na Dolnym Śląsku w latach 2004-2011 
  • dr Maciej POPŁAWSKI
 3. Procedura uruchamiania własnej działalności gospodarczej - teoria i praktyka 
  • Przemysław SŁOBODZIAN
 4. Ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych 
  • prof. dr hab. Stanisława OSTASIEWICZ
 5. Promocja biegów na orientację 
  • prof. dr hab. Zdzisław KNECHT
 6. Mowa ciała w wystąpieniach publicznych 
  • mgr Magdalena MARIAN
 7. Bazy naukowe jako ważne narzędzie w pracy naukowej 
  • mgr Anita KUŹNIK
 8. Public Relations w instytucjach administracji publicznej 
  • dr Marcin FLIEGER

W Parku wiedzy w dniach 21-22.09.2013 r., odbyły się następujące imprezy:

 1. Wiedza kluczem innowacyjności w logistyce wojskowej 
  • płk Kazimierz KOWALSKI
  • mjr Grzegorz STANKIEWICZ
  • mjr dr inż. Maciej SZUKALSKI
 2. Jak ten sprzęt działa? - Sprzęt ratownictwa technicznego  
  • płk Witalis PELLOWSKI
  • mjr Robert PICH

W ramach edycji regionalnej zorganizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. Dzierżoniów 10.10.2013 r., w Zespole Gimnazjów nr 3
  Postawa obywatelska w zmiennych warunkach zagrożenia w świetle narastającej agresji społecznej 
  • mjr dr Mirosław MEŃKARSKI
  • kpt. Maciej KUPRIAŃCZYK
 2. Bystrzyca Kłodzka 10.10.2013 r., w Ratuszu
  Miejsce i zadania Sił Zbrojnych w Systemie Bezpieczeństwa RP 
  • ppłk dr inż. Zbigniew GROBELNY
 3. Jelenia Góra 11.10.2013 r., Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej
  Postawa obywatelska w zmiennych warunkach zagrożenia w świetle narastającej agresji społecznej 
  • mjr dr Mirosław MEŃKARSKI
  • kpt. Maciej KUPRIAŃCZYK
 4. Ząbkowice Śląskie 17.10.2013 r., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, III Liceum Ogólnokształcące
  Postawa obywatelska w zmiennych warunkach zagrożenia w świetle narastającej agresji społecznej 
  • mjr dr Mirosław MEŃKARSKI
  • kpt. Maciej KUPRIAŃCZYK

Nad całością czuwali:

 • dr hab. inż. Janusz SZELKA, prof. WSOWL – uczelniany koordynator DFN
 • ppłk dr inż. Krzysztof JAMROZIAK – z-ca uczelnianego koordynatora
 • kpt. mgr inż. Piotr SASKA
 • kpt. mgr inż. Piotr BASTKOWSKI
 • p. mgr inż. Iwona SZOKALSKA

W imprezach organizowanych na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki uczestniczyło łącznie około 1200 osób. W pokazach i wykładach brała w większości udział młodzież szkolna i gimnazjalna. Równie duże zainteresowanie prezentowaną tematyką można było zaobserwować można było wśród uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych. Spory był również udział osób dorosłych. Odnotowania wymaga jednocześnie fakt, że wśród odwiedzających naszą Uczelnię znaleźli się nie tylko mieszkańcy miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego, ale również znaczna liczba osób z województw ościennych jak i terenu całego kraju.

 

 

Back to top