BIBLIOTEKA AWL  


 

Menedżer bibliografii to narzędzie umożliwiające gromadzenie, przetwarzanie i zarządzanie opisami bibliograficznymi wykorzystywanymi podczas tworzenia bibliografii.

Główne funkcje menedżerów bibliografii:

 • generowanie bibliografii i przypisów według wybranego z bazy stylów lub utworzonego przez siebie standardu cytowania,
 • grupowanie opisów bibliograficznych w folderach tematycznych,
 • współpraca z edytorem tekstu w procesie tworzenia bibliografii i przypisów wraz z możliwością dokonywania ich edycji,
 • przeszukiwanie baz danych i katalogów bibliotecznych, pobieranie gotowych metadanych publikacji w postaci rekordów, a także tworzenie własnych opisów bibliograficznych,
 • dzielenie się z innymi badaczami własną bazą bibliograficzną oraz tworzenie grup społecznościowych.

 

Przegląd programów:

MENDELEY

ZOTERO

CITAVI

ENDNOTE 

 

  

 

  

M E N D E L E Y to skierowane do naukowców oraz studentów oprogramowanie tworzone przez firmę Elsevier, wspomagające gromadzenie i organizowanie źródeł informacji, a także zarządzanie bibliografią i cytowaniami. W wersji podstawowej program jest dostępny za darmo, zarówno w wersji on-line jak i desktop, czyli programu zainstalowanego na dysku. Cechuje go intuicyjny i przejrzysty interfejs w języku angielskim.

 

 

Ważniejsze funkcjonalności systemu:

 • jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows, Mac OS i Linux, a także systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych takich jak: iPhone, iPad i Android,
 • umożliwia przechowywanie i synchronizacje dokumentów z różnych urządzeń za pomocą prywatnego konta,
 • daje możliwość pracy na dwóch wersjach: desktop i web oraz przeszukiwania baz danych w obu wersjach,
 • poprzez wtyczkę Mendeley Web Importer oraz skryptozakładkę Save to Mendeley umożliwia wykrywanie metadanych w bazach i katalogach OPAC, ich pobieranie i gromadzenie rekordów bibliograficznych oraz plików m.in. w formacie PDF,
 • pozwala na automatyczne generowanie bazy dokumentów ze wskazanego katalogu na dysku i ręczne dodawanie rekordów,
 • umożliwia tworzenie folderów i podfolderów oraz opatrywanie źródeł tagami,
 • poprzez współpracę z edytorami tekstów pozwala na automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii,
 • daje możliwość stosowania różnorodnych stylów bibliograficznych (w tym polskich),
 • pozwala na dzielenie się zgromadzonymi danymi z innymi osobami oraz na pracę w grupach,
 • posiada wbudowany czytnik plików PDF, który umożliwia np. dodawanie notatek, oznaczeń i podkreśleń,umożliwia synchronizację z innymi menedżerami bibliografii.

 

Mendeley

Instalacja Mendeley Desktop

 

Instalacja wtyczki Mendeley Web Importer 

lub

Zakładka Tools (Narzędzia) w wersji Mendeley Desktop, następnie Install Web Importer

 

Instalacja wtyczki MS Word Plugin – Zakładka Tools (Narzędzia) w wersji Mendeley Desktop, następnie Install MS Word Plugin

 

Instalacja polskich stylów cytowań w Mendeley 

   

Poradnik użytkowania Mendeley        

Filmy instruktażowe            

  

 

zoteroZ O T E R O

jest darmowym programem tworzonym przez Centrum Historii i Nowych Mediów George Mason University w Fairfax, w stanie Virginia. Służy do zarządzania bibliografią i przypisami bibliograficznymi oraz do organizacji źródeł podczas pisania prac naukowych. Program pozwala na automatyczne pobieranie danych bibliograficznych z internetowych baz i katalogów bibliotecznych oraz dostosowywanie stylu przypisów w tekście. Współpracuje z edytorami tekstu takimi jak Microsoft Word i LibreOffice. Posiada wersję web oraz desktop, dostępna jest też wersja interfejsu w języku polskim.

 

 Ważniejsze funkcjonalności systemu:

 • wtyczka do przeglądarki Save to Zotero pozwala na proste pobieranie danych bibliograficznych ze stron internetowych, a zakładka do edytora tekstu umożliwia tworzenie i edytowanie stylów i formatów opisów bibliograficznych oraz cytowań,
 • umożliwia eksport danych do formatów doc. lub odt. właściwych dla najpopularniejszych edytorów tekstu,
 • pozwala dodawać linki, notatki oraz etykiety do zapisanych rekordów bibliograficznych, rejestruje datę ich dodania oraz modyfikacji,
 • umożliwia synchronizację z bazą opisów w innym menedżerze bibliografii np. Mendeley,
 • daje możliwość tworzenia kolekcji dokumentów oraz grup społecznościowych,
 • posiada opcję przeszukiwania baz danych i katalogów z pozycji on-line i desktop oraz dodawania do bazy programu adresów wybranych baz danych,
 •  istnieje możliwość zainstalowania stylu cytowania w języku polskim.

 

Zotero

Instalacja Zotero Standalone (wersja desktop)

 

Instalacja skryptozakładki do wyszukiwarki

 

Instalacja Zotero Word Processor Plugin dla przeglądarki Firefox 

Zotero Word Procesor Plugin dla użytkowników Zotero Standalone – uruchomienie narzędzia odbywa się poprzez wybranie zakładki Narzędzia w menu głównym programu, a następnie opcji Dodatki.

   

Instrukcja instalacji programu Zotero

Funkcje programu Zotero 

 

 

citaviC I T A V I to bezpłatny program do zarządzania bibliografią i organizacji źródeł informacji. Program jest pomocny na każdym etapie pisania tekstu naukowego. Pomaga przygotować plan pracy, wyszukiwać źródła w Internecie, oraz formatować tekst. Na program składają się trzy narzędzia: organizator wiedzy, edytor bibliograficzny i organizer zadań. Program cechuje się wygodnym, przejrzystym interfejsem, także w polskiej wersji językowej.

 

Ważniejsze funkcjonalności systemu:

 • zawiera ok. 20 polskich stylów cytowań oraz wiele stylów zagranicznych,
 • umożliwia dostęp do ponad 4000 baz danych i katalogów bibliotecznych,
 • wtyczka Picker dla przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Chrome pozwala na pobieranie rekordów bibliograficznych z baz danych i katalogów OPAC również polskich takich jak Nukat i Biblioteka Narodowa,
 • współpracuje z innymi programami zarządzającymi bibliografią, przeszukując je i importując opisy,
 • ułatwia zarządzanie źródłami informacji poprzez możliwość tworzenia konspektu, a także listy zadań,
 • umożliwia pobieranie tekstów w postaci plików PDF czy prezentacji oraz ich przeglądanie, dokonywanie oznaczeń i dodawanie komentarzy,
 • umożliwia współpracę z innymi użytkownikami w ramach wspólnego projektu za pomocą dodatku Citavi Team.

Citavi

Instalacja Citavi Free w sytemie Windows

Wtyczki Add-In for Word oraz Picker są instalowane automatycznie wraz z instalacją programu.

Citavi Picker dla Firefox: w przypadku blokowania instalacji dodatku w przeglądarce Firefox 43, należy zainstalować najnowszą wersję Citavi.

Instrukcja instalacji

lub zainstalować wtyczkę dla przeglądarki Firefox

Wtyczka dla Firefox    

 

Krótka prezentacja funkcjonalności programu

Citavi – menedżer bibliografii po polsku

 

 

endnoteE N D N O T E to funkcjonujący w trybie online i udostępniany na platformie Web of Science program służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej na potrzeby tworzonej pracy naukowej. Producentem programu jest firma Clarivate Analytics. W wersji darmowej program dostępny jest w wersji on-line.

 

 

Ważniejsze funkcjonalności systemu:

 • przeszukiwanie baz danych i katalogów online,
 • możliwość wyboru stylów cytowań, m.in. uznanych światowych czasopism naukowych,
 • przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów (tzw. grup) utworzonych w programie,
 • bezpośredni import z przeglądanych baz danych poprzez skryptozakładkę oraz wtyczkę Capture EndNote Reference, a także poprzez funkcję automatycznego eksportu ze strony wielu naukowych baz danych, np. Google Scholar,
 • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej za pomocą rozszerzenia Cite While You Write, współpracującego z edytorem tekstu Microsoft Word,

 

EndNote

EndNote – rejestracja z platformy Web of Science (zakładka EndNoteTM)

EndNote Desktop (wersja próbna)

Instalacja wtyczki Cite While You WriteTM oraz skryptozakładki Capture Reference – zakładka Downloads na stronie osobistego profilu w EndNote

 

Instrukcja obsługi EndNote Online

 

 

Back to top