BIBLIOTEKA AWL  


 

Polska Bibliografia Naukowa PBN 2.0

System PBN stanowi bazę dorobku publikacyjnego podmiotów naukowych oraz źródło informacji o afiliacjach naukowców. Celem systemu jest umożliwienie tworzenia osobistej bibliografii danej osoby lub podmiotu oraz pełnienie funkcji ogólnodostępnego repozytorium przechowującego dane o publikacjach. Jednym z głównych zadań systemu jest umożliwienie podmiotom realizacji obowiązku sprawozdawczości w zakresie ich dorobku publikacyjnego.

Materiały szkoleniowe – Pomoc Systemu PBN

 

oprac. na podstawie materiałów szkoleniowych PBN 2.0  https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

 

 

Profil Autora

Profil Autora to pakiet funkcjonalności dedykowany indywidualnym naukowcom – autorom. Każdy autor może prowadzić indywidualnie swój profil, który jest jego własnością. W tym miejscu autorzy mogą prezentować swój indywidualny dorobek publikacyjny. Autor może przywiązywać publikacje, które już znajdują się w zasobach PBN (w repozytorium systemu), do swojego profilu. Co więcej, może przywiązać do swojego profilu publikacje z zasobów ORCID, a także wysyłać publikacje ze swojego profilu w PBN na konto w ORCID.

Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)” – oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

Logowanie do Profilu Autora

Przesyłanie publikacji z PBN 2.0 do ORCID – instrukcja

Aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 2.0 do ORCID należy przynajmniej raz zalogować się do systemu PBN 2.0 za pomocą ORCID   ( więcej )

Dodawanie publikacji do Profilu Autora - Kokpit

Sugestie publikacji

Utworzenie Profilu Autora

Webinarium „PBN 2.0 – Polska Bibliografia Naukowa – moduł PBN Core i Profil Autora”

 

oprac. na podstawie materiałów szkoleniowych PBN 2.0 https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

 

 

Back to top