BIBLIOTEKA AWL  


 

Repozytorium Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ma na celu upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i doktorantów AWL oraz promowanie projektów i badań naukowych prowadzonych w naszej uczelni, finansowanych ze środków publicznych oraz z innych źródeł finansowania. Repozytorium AWL ma być bazą danych oraz zbiorem materiałów naukowych w wersji cyfrowej, wytworzonych przez pracowników AWL oraz opublikowanych w AWL.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów Repozytorium oraz opracowaniem polityki funkcjonowania i wdrożeniem oprogramowania umożliwiającego zarządzanie Repozytorium.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką Open Access:

 

Back to top