WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


GRANTY BADAWCZE

 GG1

Projekt:

Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania

symulator WSPol 1

Projekt:

Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego

Nr DOB-BIO9/06/01/2018

logo awl          mon

Usuwanie perfluorowanych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego z użyciem cieczy jonowych:  Kalkulacje teoretyczne oraz eksperyment

Nowe materiały organiczne i kompozycje hybrydowe dla urządzeń optoelektronicznych

 

Back to top