ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


 • DARIUSZ LENART
  Sports activity as a factor differentiating the level of somatic constitution and physical fitness of officer cadets at the Military Academy of Land Forces.
  Human Movement Wrocław 2015, vol. 16, nr 4, s. 195-199

 • DARIUSZ LENART, MAREK KOCIUBA, WŁODZIMIERZ WIĄZEK, PIOTR GAZARKIEWICZ
  Wskaźnik masy ciała a poziom wybranych cech morfofunkcjonalnych i umiejętności żołnierskich podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego (red. ) Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 257-273

 • DARIUSZ LENART
  Wykształcenie ojca a poziom rozwoju morfofunkcjonalnego podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W: Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych ( red.) A. Kaiser, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
  Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, Warszawa 2015, Monografia nr 7, s. 217-234.

 • LENART DARIUSZ, RYBCZYŃSKI KRZYSZTOF:
  „Nordic walking w treningu zdrowotnym”, WSOWL Wrocław 2012 r.

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW, LENART DARIUSZ, KORZENIECKI WALDEMAR , RYBCZYŃSKI KRZYSZTOF:
  ”Wybrane zagadnienie bezpieczeństwa w wychowaniu fizycznym i sporcie WSOWL”, Wrocław 2009 r.

 • MEŃKARSKI M., DENKEWICZ M., KORZENIECKI W., LENART D., RYBCZYŃSKI K.:
  "Materiały pomocnicze do Wychowania Fizycznego cz. II" WSOWL, Wrocław 2006 r.

 • DOLIŃSKI M., RYBCZYŃSKI K.:
  "Materiały pomocnicze do ćwiczeń siłowych II"  W-w, WSO im. gen. T. Kościuszki 2005 r.

 • MEŃKARSKI M., DENKEWICZ M., KORZENIECKI W., LENART D.:
  "Materiały pomocnicze do Wychowania Fizycznego cz. I" WSOWL, Wrocław 2005 r.

 

Back to top