ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


 • DARIUSZ LENART
  Sports activity as a factor differentiating the level of somatic constitution and physical fitness of officer cadets at the Military Academy of Land Forces.
  Human Movement Wrocław 2015, vol. 16, nr 4, s. 195-199

 • DARIUSZ LENART, MAREK KOCIUBA, WŁODZIMIERZ WIĄZEK, PIOTR GAZARKIEWICZ
  Wskaźnik masy ciała a poziom wybranych cech morfofunkcjonalnych i umiejętności żołnierskich podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego (red. ) Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 257-273

 • DARIUSZ LENART
  Wykształcenie ojca a poziom rozwoju morfofunkcjonalnego podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W: Behawioralne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych ( red.) A. Kaiser, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
  Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, Warszawa 2015, Monografia nr 7, s. 217-234.

 • DARIUSZ LENART
  Zależności pomiędzy budową somatyczną, sprawnością fizyczną a wybranymi umiejętnościami strzeleckimi podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W: Morfofunkcjonalne uwarunkowania służby wojskowej (red.) M. Sokołowski, A. Chodała, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.
  Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, Warszawa 2015, Monografia nr 8, s. 85-99.

 • DARIUSZ LENART
  Szkolenie podstawowe z wychowania fizycznego z żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych.
  W: Morfofunkcjonalne uwarunkowania służby wojskowej (red.) M. Sokołowski, A. Chodała, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, Warszawa 2015, Monografia nr 8, s. 169-188.

 • DARIUSZ LENART
  Poziom wybranych cech morfofunkcjonalnych i umiejętności żołnierskich podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
  Zeszyty Naukowe WSOWL Wrocław 2014, nr 3, s. 74-88.

 • DARIUSZ LENART, MAREK KOCIUBA, WŁODZIMIERZ WIĄZEK, PIOTR GAZARKIEWICZ
  Sports activity and the level of selected morphological and functional characteristics and military skills in officer cadets at the military academy of land forces in Wrocław.
  Journal of Education, Health and Sport 2014, 4 (11), 269-282.

 • DARIUSZ LENART, MAREK KOCIUBA, WŁODZIMIERZ WIĄZEK, PIOTR GAZARKIEWICZ
  Wskaźnik względnej masy ciała a poziom wybranych cech morfofunkcjonalnych i umiejętności żołnierskich podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu [streszczenie]
  [W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego : międzynarodowa konferencja : streszczenia : book of abstracts]. Uniwersytet Zielonogórski, s. 46-47.

 • DARIUSZ LENART, PIOTR GAZARKIEWICZ, WŁODZIMIERZ WIĄZEK, MAREK KOCIUBA
  Wpływ kondycji biologicznej na poziom opanowania wybranych umiejętności żołnierskich. Etap II [Dokument elektroniczny].

 • DARIUSZ LENART
  Specjalność wojskowa a sprawność fizyczna mężczyzn Studium Oficerskiego
  Rozprawy Naukowe AWF Wrocław 2013, nr 40, s. 76-85.

 • LENART DARIUSZ, KOCIUBA MAREK, WIĄZEK WŁODZIMIERZ:
  Analiza sprawności fizycznej i wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  [W: Sokołowski M. (red.) Monografia nr 4. „Morfofunkcjonalne aspekty służb mundurowych”. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku Warszawa 2013, s. 161-172

 • LENART DARIUSZ:
  Zróżnicowanie morfofunkcjonalne podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w zależności od ich pochodzenia społecznego
  [W: Sokołowski M. (red.) Monografia nr 4. „Morfofunkcjonalne aspekty służb mundurowych”. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku Warszawa 2013, s. 29-37.

 • LENART DARIUSZ, WIĄZEK WŁODZIMIERZ, GAZARKIEWICZ PIOTR:
  The relationship between the somatic constitution, physical fitness and the level of selected military skills in officer cadets of the Military Academy of Land Forces in Wroclaw
  [streszczenie]
  [W: Libor Flemr, Ondřej Novotný (eds.) Physical activity in science and practice : international scientific conference : abstract book]. Charles University in Prague. Faculty of Physical Education and Sport Praha 2013, s. 212

 • LENART DARIUSZ:
  Specjalność wojskowa a sprawność fizyczna mężczyzn Studium Oficerskiego.
  Rozprawy Naukowe AWF Wrocław 2013, nr 40, s. 76-85.

 • LENART DARIUSZ, WIĄZEK WŁODZIMIERZ , KOCIUBA MAREK, GAZARKIEWICZ PIOTR:
  Wpływ kondycji biologicznej na poziom opanowania wybranych umiejętności żołnierskich. Etap I : Badania pilotażowe - weryfikacja procedur badawczych [Dokument elektroniczny]
  WSOWL Wrocław 2012.

 • LENART DARIUSZ:
  Zainteresowania aktywnością ruchową podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku.
  Uniwersytet Szczeciński oraz PTNKF Szczecin, 2012/T. XVI, s. 149-156.

 • LENART DARIUSZ:
  Siła mięśniowa mężczyzn Studium Oficerskiego w zależności od ich specjalności wojskowej [Dokument elektroniczny] [streszczenie] W: "Majówka Młodych Biomechaników 2012" im. prof. Dagmary Tejszerskiej : materiały konferencyjne IX konferencji naukowej / red. Bożena Gzik-Zroska.
  Wydaw. Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej Gliwice 2012, s.61-62.

 • LENART DARIUSZ, WIĄZEK WŁODZIMIERZ:
  Budowa somatyczna i poziom wybranych parametrów funkcjonalnych układu oddechowego mężczyzn w aspekcie ich aktywności fizycznej. [W: Sokołowski M., Kaiser A., Brzozowski J. ( red.)] Monografia nr 5/12.”Holistyczna koncepcja zdrowia w turystyce i rekreacji".
  WWSTiZ Poznań 2012, s.17 - 27.

 • LENART DARIUSZ:
  Aktywność sportowa a rozwój morfofunkcjonalny kobiet. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku.
  Uniwersytet Szczeciński oraz PTNKF Szczecin, 2011/T. XV, s. 263-272.

 • LENART DARIUSZ:
  Physical fitness of men in the aspect of sickness absence. [In:] Sokołowski M. (ed.) „A diagnosis of physical fitness in the contemporary army”.
  Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2011, 127-135.

 • LENART DARIUSZ:
  Physical fitness of female participants of Officers’ College in view of their military speciality. [In:] Sokołowski M. (ed.) „A diagnosis of physical fitness in the contemporary army”.
  Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2011, 138-155.

 • LENART DARIUSZ:
  Skuteczność programu kształcenia z wychowania fizycznego w Studium Oficerskim.
  Rozprawy Naukowe AWF Wrocław 2011/35, s. 85-88.

 • LENART DARIUSZ:
  Zróżnicowanie budowy somatycznej i sprawności fizycznej mężczyzn w aspekcie aktywności sportowej. [W: Łuczak. J., Bronowicki S. ( red.)] "Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej".
  WWSTiZ Poznań 2010, s.245 - 254.

 • LENART DARIUSZ:
  Aktywność fizyczna a rozwój morfofunkcjonalny kobiet. [W: Łuczak. J., Bronowicki S. ( red.)] "Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej".
  WWSTiZ Poznań 2010, s.245 - 254.

 • LENART DARIUSZ:
  Program kształcenia z wychowania fizycznego a sprawność fizyczna słuchaczy Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. [W:] Wojtkowiak T. (red.) "Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych".
  Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 2009. 49-58.

 • LENART DARIUSZ:
  Physical fitness of officers’ college male students in relation to studied formation. [In:] Sokołowski M. (ed.) „Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army”.
  Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2009. , 33-40.

 • LENART DARIUSZ:
  Physical fitness of female students of officers’ college in Wrocław. [In:] Sokołowski M. (ed.) „Contemporary tasks, problems and perspectives of physical education in the army”.
  Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2009. , 41-48.

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW, JETHON ZBIGNIEW, WIĄZEK WŁODZIMIERZ, SAMOŁYK ANDRZEJ:
  Oddziaływanie czynników środowiska hiperbarycznego na jakość wykonywania zadania bojowego przez żołnierza. Etap III
  WSOWL Wrocław 2009, s.61

 • WIĄZEK WŁODZIMIERZ, SAMOŁYK ANDRZEJ, DOLIŃSKI MIROSŁAW, JETHON ZBIGNIEW:
  Ocena stabilności postawy ciała po wykonaniu submaksymalnej pracy fizycznej w trakcie nurkowania na głębokość 10 metrów.
  Polski Przegląd Medycyny Lotniczej 2009/1, s. 17-26

 • LENART DARIUSZ:
  Zmienność rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej mężczyzn Studium Oficerskiego w aspekcie ich stanu cywilnego.
  Zeszyty Naukowe WSOWL 2009/4, s. 125-138.

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW, JETHON ZBIGNIEW, WIĄZEK WŁODZIMIERZ, SAMOŁYK ANDRZEJ:
  Oddziaływanie czynników środowiska hiperbarycznego na jakość wykonywania zadania bojowego przez żołnierza. Etap II: Nurkowanie powietrzne w komorze hiperbarycznej.
  WSOWL Wrocław 2008, s.44

 • LENART DARIUSZ:
  Sprawność fizyczna słuchaczy Studium Oficerskiego w świetle podejmowanej aktywności sportowej. [W:] Szczepanowska E., Sokołowski M. (red) „Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia”.
  Wydawnictwo Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 2008 r., 215-224.

 • LENART DARIUSZ:
  Wielkość środowiska zamieszkania a poziom wybranych cech somatycznych i funkcjonalnych kobiet Studium Oficerskiego.
  Poglądy i Doświadczenia WSOWL 2008/3, s. 108-119.

 • LENART DARIUSZ:
  Physical fitness of participans of Officers’ College in Wrocław. [In:] “Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes”.
  Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2007. , 93-99

 • LENART DARIUSZ:
  Typ ukończonej szkoły wyższej a sprawność fizyczna słuchaczy Studium Oficerskiego.
  Poglądy i Doświadczenia WSOWL 2007/4, s. 77-88.

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW, RYBCZYŃSKI KRZYSZTOF:
  Materiały pomocnicze do ćwiczeń siłowych. Cz. 2
  WSOWLąd. Wrocław 2005, s.85

 • LENART DARIUSZ:
  Zmienność wybranych cech morfofunkcjonalnych mężczyzn w aspekcie zróżnicowanego szkolenia fizycznego. [W:] Sokołowski M. (red.) "Kultura fizyczna w wojsku na początku XXI wieku".
  Wydawnictwo AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu,  2005. 182-191.

 • LENART DARIUSZ:
  Poziom rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej mężczyzn w aspekcie podejmowanej aktywności sportowej
  Poglądy i Doświadczenia WSOWLąd 2005/3, s. 136-140.

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW, RYBCZYŃSKI KRZYSZTOF:
  Materiały pomocnicze do ćwiczeń siłowych. Cz. 1
  WSOWLąd. Wrocław 2004, s. 67.

 • LENART DARIUSZ:
  Ocena poziomu wybranych cech morfofunkcjinalnych absolwentów uczelni cywilnych będących na przeszkoleniu wojskowym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  Poglądy i Doświadczenia WSOWLąd 2004/3, s.12

 • KRZYSZTOF RYBCZYŃSKI:
  Metody kształtowania siły mięśniowej żołnierzy na zajęciach Wychowania Fizycznego.
  Przegląd Wojsk Lądowych 2004 r. nr 1, s.65-76

 • LENART DARIUSZ:
  Analiza sprawności fizycznej podchorążych kobiet WSOWLąd. we Wrocławiu w początkowym okresie edukacji.
  Poglądy i Doświadczenia 2003 r. nr 4, s.125-133

 • MEŃKARSKI MIROSŁAW:
  Zróżnicowanie poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego kandydatów do WSOWLąd. we Wrocławiu w aspekcie dzietności rodzin. W: Biospołeczne aspekty kultury fizycznej w wojsku.
  Wydaw. AWF im. E. Piaseckiego Poznań 2003 r. , 296-304

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW:
  Zmienność w rozwoju i sprawności fizycznej podchorążych w czasie studiów w szkole oficerskiej
  Poglądy i Doświadczenia WSOWLąd. 2002/4, s. 154-170

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Doping i wspomaganie.
  Poglądy i Doświadczenia 2002 r. nr 1, s.99-107

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Kobieta żołnierz a oczekiwania w zakresie sprawności fizycznej.
  Poglądy i Doświadczenia 2002 r. nr 1, s.157-168

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Kobieta oficerem - wnioski z procesu rekrutacji do WSO im. Tadeusza Kościuszki.
  Poglądy i Doświadczenia 2002 r. nr 2, s.184-198

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Dieta u osób o zwiększonej aktywności fizycznej.
  Poglądy i Doświadczenia 2002 r. nr 4, s.147-153

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW:
  Zmiany w rozwoju i sprawności fizycznej podchorążych w czasie studiów w szkole oficerskiej.
  Poglądy i Doświadczenia 2002 r. nr 4, s. 154-170

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Entuzjazm do kultury fizycznej kobiet-podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
  Wrocław: Wydaw. WSOWLąd 2002 r. , 36 s.

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW, IGNASIAK ZOFIA:
  Poziom zdolności motorycznych w kategoriach BMI kandydatów do wyższej szkoły oficerskiej. W: Morfofunkcjonalne uwarunkowania i skutki służby wojskowej.
  Wydaw. WSO im. S. Czarnieckiego 2001 r. , 43-47

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Rekrutacja kandydatów do wyższej szkoły oficerskiej w aspekcie potrzeb kultury fizycznej W: Morfofunkcjonalne uwarunkowania i skutki służby wojskowej.
  Wydaw. WSO im. S.Czarnieckiego 2001 r. , 75-85

 • MIKŁUSIAK GRZEGORZ:
  Ćwiczą, żeby nie obrywać. Rozmowa z wykładowcą Zakładu Wychowania Fizycznego WSO im. Tadeusza Kościuszki. Rozmawiała Irena Stanisławska.
  Komandos 2001 r. nr 4, s.57-60

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Dobór treści kształcenia.
  Poglądy i Doświadczenia 2001 r. nr 1, 138-161

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Ocena kobiet - kandydatek do Wyższej Szkoły Oficerskiej z pozycji potrzeb kultury fizycznej. Część 1 : praca naukowo-badawcza.
  Wrocław ; Wydaw. WSO-TK 2001 r. , 61 s.

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW, PLEZIA LECH, MĘKARSKI MIROSŁAW:
  Analiza struktury morfofunkcjonalnej kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki.
  Poglądy i Doświadczenia 2000 r. nr 1, s.53-63

 • MEŃKARSKI MIROSŁAW:
  Analiza struktury morfofunkcjonalnej kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki.
  Poglądy i Doświadczenia 2000 r. nr 1, s.53-63

 • CARZYŃSKI MIROSŁAW:
  Próba wstępnego zweryfikowania trafności testów służących ocenie wytrenowania żołnierzy w zakresie walki wręcz. W: Optymalizacja struktury treningu i współzawodnictwa w sportach walki.
  Biała Podlaska: Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu 2000 r. , s.23-32

 • MIKŁUSIAK GRZEGORZ:
  Próba wstępnego zweryfikowania trafności testów służących ocenie wytrenowania żołnierzy w zakresie walki wręcz. W: Optymalizacja struktury treningu i współzawodnictwa w sportach walki.
  Biała Podlaska: Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu 2000 r., s.23-32

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Metoda doboru treści kształcenia słuchaczy uczelni wojskowych w zakresie kultury fizycznej: praca badawcza.
  Wrocław; Wydaw. WSO-TK 2000 r. , 107 s.

 • MIKŁUSIAK GRZEGORZ:
  Próba wstępnego zweryfikowania trafności testów służących ocenie wytrenowania żołnierzy w zakresie walki wręcz. W: Optymalizacja struktury treningu współzawodnictwa w sportach walki. Materiały z konferencji naukowej.
  Biała Podlaska: Wydaw. Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu 1999 r. , s. 22-32

 • DOLIŃSKI MIROSŁAW:
  Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna podchorążych WSO im. T. Kościuszki po czterech latach studiów.
  Poglądy i Doświadczenia 1999 r. nr 2, 37-42

 • MEŃKARSKI MIROSŁAW:
  Rozwój fizyczny i sprawności fizycznych podchorążych WSO im. T. Kościuszki po czterech latach studiów.
  Poglądy i Doświadczenia 1999 r. nr 2, 37-42

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Edukacja fizyczna w WSO im. T. Kościuszki. W : Komunikacja społeczna w kształceniu zawodowym.
  Poglądy i Doświadczenia 1998 r. nr spec., s.132-143

 • RECZKO WŁODZIMIERZ:
  Rekrutacja kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej z pozycji potrzeb wykreowania entuzjasty i propagatora kultury fizycznej.
  Wrocław: WSO-TK 1998 r. , s. 144

 

Back to top