BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


 

Pracownicy AWL mogą wyjeżdżać do instytucji za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, różnych organizacji) lub do szkół wyższych w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna itp.).

Okres pobytu za granicą może wynosić od 2 do 5 dni roboczych. W indywidualnych przypadkach może on zostać ustalony na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak 60 dni roboczych.

Pracownik zainteresowany udziałem w Programie Erasmus+ zobowiązany jest do indywidualnego nawiązania kontaktu z instytucją przyjmującą oraz uzgodnienia z nią oraz z bezpośrednim przełożonym programu i harmonogramu praktyki.

Osobom zakwalifikowanym na wyjazd przysługuje stypendium naliczone zgodnie z obowiązującymi w danym roku akademickim zasadami i limitami.

 

 

 

Back to top