WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Formularz rejestracyjny 

VIII KONFERENCJA NAUKOWA

DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

28 - 29.05.2020 r.

Pena nazwa i adres instytucji, NIP płatnika

wybrać właściwe

wybrać właściwe

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Akademii;

 1. Cel przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w związku z organizacją i wzięciem udziału w Konferencji Dylematy współczesnego zarządzania w celu rejestracji/zgłoszenia udziału w wydarzeniu, kontaktem w sprawach organizacyjnych, sporządzaniem list uczestników (identyfikatory) oraz przygotowaniem publikacji po wydarzeniu na stronie Administratora.

 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w dowolnym czasie wycofana  oraz lit. f (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, poprzez rozpowszechnienie wizerunku uczestników konferencji w postaci zdjęć grupowych lub w celach informacyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami archiwalnymi.
 3. Posiada Pani/Pan:
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego.
   UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Back to top