AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA.

 

Ostatni Komendanci, Komendanci – Rektorzy, Rektorzy - Komendanci uczelni przeorganizowanych i zniesionych w wyniku redukcji wyższego szkolnictwa wojskowego, których zadania edukacyjne realizuje obecnie Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki:

 • Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1 - płk Włodzimierz MARTIN;
 • Oficerska Szkoła Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. Zdzisław KWIATKOWSKI;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki -  gen. dyw. Ryszard LACKNER;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego - gen. bryg. dr Leonard BOGUSZEWSKI;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji - gen. bryg. Mieczysław KARUS;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego - gen. bryg. mgr inż. Józef RZEMIEŃ;
 • Wyższa Szkoła Oficerska im Tadeusza Kościuszki - gen. dyw. Ryszard LACKNER;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego - gen. bryg. Zdzisław GŁUSZCZYK;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka - gen. bryg. dr hab. Krzysztof PAJEWSKI;
 • Wyższa Szkoła  Oficerska im. Stefana Czarnieckiego - gen. bryg. dr hab. Krzysztof PAJEWSKI  do 17.05.2002, płk dr Stefan FILARY 2002;
 • Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema - gen. bryg. Andrzej PIOTROWSKI;
 • Wyższa Szkoła Oficerska im. J. Bema - gen. bryg. Andrzej PIOTROWSKI;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu imienia generała Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. Kazimierz JAKLEWICZ;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz WIATR 2010 - 2015;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA do 2016 - 2017.

 

 

Back to top