AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

W Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki prowadzone są badania naukowe w następujących dziedzinach nauki oraz dyscyplinach naukowych:

  • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport;
  • dziedzina nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości.

Naukowcy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zostali docenieni za swoje osiągnięcia na prestiżowych, międzynarodowych festiwalach i wystawach naukowych. Do najważniejszych należą: Złoty Medal Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley, Srebrny Medal Innowacyjności Międzynarodowej Wystawy Innowacji i Wynalazczości w Genewie i Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy International Invention Design Competition w Hong Kongu.

geneva 2

 

Back to top