AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Komenda

Senat

Pion dydaktyczny:

Wydział Zarządzania:

 • Instytut Zarządzania:
  • Zakład zarządzania;
  • Zakład ekonomii;
  • Zakład metodologii badań.
 • Instytut Przywództwa:
  • Zakład teorii przywództwa;
  • Laboratorium przywództwa;
  • Zakład etosu i kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich;
  • Zakład analiz i badań społecznych.
 • Katedra Logistyki;
 • Katedra Zarządzania Innowacyjnymi Projektami:
  • Laboratorium zarządzania dronami w działaniach taktycznych.

 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie:

 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego:
  • Zakład bezpieczeństwa publicznego;
  • Zakład bezpieczeństwa narodowego;
  • Zakład działań kryzysowych.
 • Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa:
  • Zakład bezpieczeństwa i ratownictwa technicznego;
  • Zakład podstaw nauk technicznych;
  • Zakład bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 • Katedra Bezpieczeństwa Personalnego.

 

Instytut Dowodzenia (samodzielna jednostka org.):

 • Zakład wojsk pancernych i zmechanizowanych;
 • Zakład rozpoznania i wojsk aeromobilnych;
 • Zakład wsparcia bojowego;
 • Zakład teorii i praktyki strzelań;
 • Zakład symulacji taktycznych;
 • Zakład łączności;
 • Zakład obrony terytorialnej;
 • Zakład działań specjalnych (od 01.10.2020 r.).

 

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu (międzywydziałowa jednostka org.);

Zespół Dydaktyki (międzywydziałowa jednostka org.);

Studium Języków Obcych (międzywydziałowa jednostka org.).

Oddział Koordynacji Kształcenia i Szkolenia

Pion naukowy:

 • Oddział koordynacji badań naukowych;
 • Centrum transferu technologii;
 • Biblioteka.

 

Pion prorektora ds. studenckich:

 • Biuro obsługi studentów;
 • Wydział współpracy międzynarodowej i komunikacji społecznej.

 

Pion prorektora ds. wojskowych:

 • Pion ogólny:
  • Pododdziały szkolne;
  • Sekcja operacyjna.
 • Pion ochrony informacji niejawnych;
 • Wydział personalny;
 • Wydział wychowawczy.

 

Pion kanclerza:

 • Pion logistyki:
  • Wydział zabezpieczenia logistycznego;
  • Wydział infrastruktury;
  • Sekcja służby zdrowia.
 • Pion głównego księgowego

 

 

Back to top