INSTYTUT DOWODZENIA


 

Kurs Kwalifikacyjny 8250001

Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana w pionie funkcjonalnym dowódczym.

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska dowódców kompanii (baterii), dowódcy grupy, kierownika kursu, równorzędnych.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 2 miesiące

 

Kurs Kwalifikacyjny 8250002

Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana w pionie funkcjonalnym sztabowym.

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska sztabowe w oddziałach, związkach taktycznych oraz innych komórkach organizacyjnych występujących w strukturach SZ RP.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 2 miesiące

 

Kurs Kwalifikacyjny 8250003

Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia.

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska związane z wszechstronnym zabezpieczeniem procesu dowodzenia, szkolenia i działań bojowych.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 2 miesiące

 

Kurs Kwalifikacyjny 8250004

Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana w pionie funkcjonalnym szczególnym.

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe dla których wymagane są szczególne kwalifikacje zawodowe. Kurs przewidziany dla KO: wychowawczego, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, finansowego i ogólnego.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 1 miesiąc

 

Kurs Kwalifikacyjny 8250005

Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika w pionie funkcjonalnym dowódczym.

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidywanych do wyznaczenia na stanowiska zastępców dowódców kompanii (baterii), dowódcy grupy, kierownika kursu, równorzędnych.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 2 miesiące

 

Kurs Kwalifikacyjny 8250006

Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika w pionie funkcjonalnym sztabowym.

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska sztabowe w oddziałach, związkach taktycznych oraz innych komórkach organizacyjnych występujących w strukturach SZ RP.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 2 miesiące

 

Kurs Kwalifikacyjny 8250007

Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia.

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska związane z wszechstronnym zabezpieczeniem procesu dowodzenia, szkolenia i działań bojowych.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 2 miesiące

 

Kurs Kwalifikacyjny 8250008

Nazwa: kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika w pionie funkcjonalnym szczególnym.

Kurs przeznaczony jest dla: oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe dla których wymagane są szczególne kwalifikacje zawodowe. Kurs przewidziany dla KO: wychowawczego, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, finansowego i ogólnego.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 1 miesiąc

Pozostałe kursy

 

Back to top