INSTYTUT DOWODZENIA


 

Studium Oficerskie 3 miesięczne

Studium przeznaczone jest dla: absolwentów studiów II stopnia posiadających tytuł magistra. Nabór do studium odbywa się w korpusie osobowym medycznym.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 3 miesiące

 

Studium Oficerskie 6 miesięczne

Studium przeznaczone jest dla: podoficerów zawodowych, którzy posiadają tytuł magistra. Nabór do studium odbywa się we wszystkich specjalnościach rodzajów wojsk.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 6 miesięcy

 

Studium Oficerskie 12 miesięczne

Studium przeznaczone jest dla: absolwentów studiów II stopnia posiadających tytuł magistra oraz dla szeregowych zawodowych posiadających tytuł magistra. Nabór do studium odbywa się w korpusie osobowym łączności i informatyki, geodezji i ogólnym.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 12 miesięcy

więcej informacji

 

Studium Oficerskie 6 miesięczne dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Studium przeznaczone jest dla: podoficerów zawodowych, którzy posiadają tytuł magistra. Nabór do studium odbywa się na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 6 miesięcy

 

Studium Oficerskie 12 miesięczne dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Studium przeznaczone jest dla: absolwentów studiów II stopnia posiadających tytuł magistra. Nabór do studium odbywa się na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych

Czas trwania: 12 miesięcy

więcej informacji

 

Back to top