SEKCJA SOCJALNA   


 – bilety w cenie odpowiednio:

próg dochodowy

I

II

III

IV

V

VI

pracownik/emeryt

27,00

31,50

36,00

40,50

54,00

63,00

członek rodziny

36,00

45,00

49,50

54,00

58,50

72,00

Osoby nieuprawnione oraz żołnierze koszt: 90 zł

 (Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret K2, Kabaret Smile, Kabaret Nowaki, Kabaret Skeczów Męczących oraz niezrównany Igor Kwiatkowski i Adrianna Borek).

 

Back to top