DZIEKANAT   


18 stycznia 2019 r.

upływa termin zdawania prac dyplomowych (inżynierskich)

oraz zbliża się termin obrony: 12-14.02.2019 r.!!! 

 

Zgodnie z Rozkazem nr 224 Rektora-Komendanta z dnia 30.11.2018 r. w sprawie określenia zasad i sposobu przyjęcia na I rok studiów I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego studentów studiów cywilnych na wolne miejsca na studiach wojskowych od dnia 03.12.2018 r. do 07.01.2019 r. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.

 

Zapraszamy wszystkich Absolwentów, którzy składali egzamin dyplomowy w II terminie (wrzesień) po odbiór dyplomów ukończenia studiów.

Odbiór jest możliwy w dniach:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Dziekanatu, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30

Osoby, które nie uregulowały wszystkich zobowiązań finansowych wobec Akademii, proszone są o dokonanie zaległych opłat.

 

Od sierpnia 2018 roku, wszyscy studenci i słuchacze Akademii Wojsk Lądowych posiadają automatycznie dostęp do usługi Office 365. Usługa ta umożliwia, za pomocą przeglądarki internetowej, na dostęp do aplikacji takich jak: Outlook, Word, Excel, OneDrive, PowerPoint, OneNote, SharePoint.

Back to top