DZIEKANAT   


 

W związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. oraz z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 404 oraz poz. 524), informujemy, że do 10 kwietnia 2020 r. zawiesza się kształcenie w dotychczasowej formie dla studentów wojskowych i cywilnych oraz dla słuchaczy wszystkich form kształcenia i szkolenia.

Sytuacja jest zmienna. Wszelkie informacje, decyzje i zalecenia będą przekazywane na bieżąco.

 

Na okres zawieszenia kształcenia proces dydaktyczny realizowany jest z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość przy pomocy

Platformy e-learningowej  Akademii Wojskowych oraz Microsoft Teams

 

NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ  AKADEMII WOJSKOWYCH ZOSTAŁ URUCHOMIONY NOWY KURS:

DLA STUDENTÓW CYWILNYCH POD NAZWĄ „MATERIAŁY DLA STUDENTÓW CYWILNYCH”, który jest dostępny pod adresem:

Z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana serwera platformy - zasady logowania na platformie (Login i Hasło) identyczne jak do Wirtualnej Uczelni.

 

DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH POD NAZWĄ „MATERIAŁY DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH”, który jest dostępny pod adresem:

https://akademia.elearning.wp.mil.pl/course/view.php?id=44

 

Zajęcia realizowane są zgodnie z obowiązującym Rozkładem zajęć dla Studentów Wojskowych i Cywilnych.

 

 


DLA SŁUCHACZY STUDIUM OFICERSKIEGO:

SO 12m

https://akademia.elearning.wp.mil.pl/course/view.php?id=45

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH / INSTYTUT DOWODZENIA / STUDIUM OFICERSKIE / STUDIUM OFICERSKIE 12 miesięcy

NSR

https://akademia.elearning.wp.mil.pl/course/view.php?id=47

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH / SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE / Materiały dla Służby przygotowawczej (NSR)

 

Zajęcia realizowane są zgodnie z obowiązującym rozkładem.

 


 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. 2020 poz. 420)

Elektroniczne Legitymacje Studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.

 

WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE, KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2019 r.

 

Back to top