DZIEKANAT   


Studenci III roku studiów wojskowych I stopnia na kierunku

Zarządzanie

zbliża się termin obrony prac dyplomowych !!!

 

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest:

 • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i wymaganej ilości punktów ECTS;
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta.

 

W celu zdania pracy należy:

 • wydrukować dwa identyczne egzemplarze pracy dyplomowej (układ stron pracy dyplomowej word) – istnieje możliwość odpłatnego wydrukowania i obłożenia pracy w drukarni Uczelni (blok dydaktyczny p. 1049), następnie przedłożyć pracę swojemu promotorowi w celu wyrażenia zgody na złożenie jej w dziekanacie poprzez złożenie podpisu na stronie tytułowej, na której student umieszcza wpis
  o treści: „Praca spełnia wymagania określone dla prac dyplomowych na studiach wyższych”, na dwóch egzemplarzach pracy (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej word);
 • zalogować się do Wirtualnej Uczelni (WU) i zarejestrować ostateczną, zaakceptowaną przez promotora, wersję pracy dyplomowej w formie elektronicznej (Instrukcja rejestracji pracy plik pdf) w formacie „pdf” oraz „Microsoft® Word” do dnia 18.07.2019 r. – nazwa pliku: NAZWISKO_Imię_Nr albumu, np. KOWALSKI_Jan_1234.doc (docx), KOWALSKI_Jan_1234.pdf
 •  Do każdego formatu, jako ostatnią stronę, dołączyć wypełnione (imię, nazwisko, nr albumu, temat pracy) Oświadczenie Dyplomanta"(word);
  • praca zostaje poddana sprawdzeniu przez system antyplagiatowy.
 • oprawić jeden egzemplarz pracy dyplomowej w oprawę twardą (typu metal bind) w kolorze zielonym z nadrukiem „PRACA DYPLOMOWA”;
 • nieoprawiony egzemplarz pracy dyplomowej spakować do białej kartonowej teczki, teczkę należy opisać:
  • Imię i NAZWISKO;
  • Nr albumu;

 

Dodatkowo należy do dnia 23.09.2019 r.:

 • dokonać opłaty za wydanie dyplomu i odpisów – 60 zł (opłatę należy dokonać na indywidualne konto dostępne w WU z dopiskiem „Opłata za Dyplom”)
 • dostarczyć do Dziekanatu 5 szt. zdjęć do dyplomu o wymiarach 45x65 mm + 1 szt. o wymiarach 35x45 mm (zdjęcia wykonane w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem w koszuli koloru zielonego).

 

 • dokonać rejestracji rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia do 27.09.2019 r.
  – 
  w systemie rekrutacyjnym poprzez Wirtualną Uczelnię.

 

 

Back to top