AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

LOGO AWL WNOB MENU TLO     LOGO AWL WZ MENU TLO     Instytut logo    

 

Studia wojskowe

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie:

Studia I stopnia – inżynierskie

Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa – kształcenie podchorążych w grupach osobowych:

 • saperska;
 • przeprawowa;
 • drogowo-mostowa.

 

Studia II stopnia – magisterskie

Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa – kształcenie podchorążych po ukończeniu studiów wojskowych I stopnia w AWL na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Kształcenie wojskowe jest kontynuacją w grupach osobowych (specjalnościach):

 • saperska;
 • przeprawowa;
 • drogowo-mostowa.

 

Wydział Zarządzania:

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiów: Dowodzenie (specjalność dowodzenie pododdziałami) – kształcenie wojskowe podchorążych w grupach osobowych (specjalnościach):

 • pancerno-zmechanizowana;
 • aeromobilna;
 • rozpoznania ogólnego, artylerii przeciwlotniczej;
 • rakietowa i artylerii;
 • rozpoznanie i likwidacji skażeń.

Od 01.10.2020 r. kierunek studiów: Informatyka jako studia inżynierskie.

Kierunek studiów: Logistyka - kształcenie wojskowe w grupie osobowej (specjalności) - ogólnologistyczna

 

Studia II stopnia – magisterskie

Kierunek studiów: Zarządzanie – kształcenie podchorążych po ukończeniu studiów wojskowych I stopnia w AWL na kierunkach: Dowodzenie i Logistyka. Kształcenie wojskowe jest kontynuacją kształcenia w grupach osobowych (specjalnościach)

 • pancerno-zmechanizowana;
 • aeromobilna;
 • rozpoznania ogólnego, artylerii przeciwlotniczej;
 • rakietowa i artylerii;
 • rozpoznanie i likwidacji skażeń;
 • ogólnologistyczna;
 • materiałowa.

Od 01.10.2020 r. kierunek studiów: Dowodzenie (specjalność dowodzenie pododdziałami) jako jednolite pięcioletnie studia magisterskie.

 

Studia cywilne

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie:

Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia I stopnia – licencjackie w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo publiczne.

 

Studia II stopnia – magisterskie w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji.

 

Wydział Zarządzania:

Kierunek studiów: Zarządzanie

Studia I stopnia – licencjackie w specjalnościach:

 • zarządzanie kapitałem ludzkim;
 • zarządzanie systemami logistycznymi;
 • zarządzanie w służbach mundurowych;
 • zarządzanie bezpieczeństwem w systemach informatycznych.

Od 01.10.2020 r. kierunek studiów: Informatyka jako studia inżynierskie.

Od 01.10.2020 r. kierunek studiów: Logistyka jako studia licencjackie.

 

Studia II stopnia – magisterskie w specjalnościach:

 • zarządzanie kadrami;
 • zarządzanie logistyką;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

 

W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe, kształcenie w ramach studium oficerskiego dla absolwentów cywilnych szkół wyższych oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy wszystkich rodzajów wojsk, a także kursy przeszkolenia kadr rezerwy.

Ponadto Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki posiada uprawnienia nadane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości oraz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o bezpieczeństwie.

Współczesne procesy dowodzenia są silnie wspierane przez inteligentne technologie, które mają możliwość analizy wielu danych w czasie rzeczywistym, jednak to dowódcy i sztaby podejmują ostateczną decyzję, podstawą której zawsze będzie weryfikacja oparta na krytycznym myśleniu o wszelkich danych na temat przeciwnika i środowiska walki, a także o własnych możliwościach. Wypracowanie zatem optymalnego planu walki niezależnie od możliwości współczesnych systemów wspomagających procesy decyzyjne uzależnione jest od wielu złożonych kalkulacji: taktycznych, przestrzennych, czasowych, logistycznych i obliczeń targetingowych.

Dowódca musi rozumieć zagrożenia związane z przetwarzaniem zmistyfikowanych danych, kierując się wysoko rozwiniętym myśleniem krytycznym. Dlatego przyszli dowódcy uczą się w Akademii Wojsk Lądowych modelowania działań taktycznych i logistycznych. Ważną zatem częścią programu studiów jest wdrażany program rozwijania w podchorążych kompetencji matematycznych z ukierunkowaniem na specjalne zastosowania w procesie dowodzenia.

baza6

Idea nauczania dowódców matematyki

 

 

Back to top