KLUB AWL 


W dniach 11-14 października podchorążowie z 15, 21 i 34 kompanii szkolnej wzięli udział w organizowanym przez Klub AWL Rajdzie Górskim „Sto Kilometrów na Stulecie Niepodległości” w Beskidzie Niskim.

Uczestnicy Rajdu podążali szlakiem frontu wschodniego I wojny światowej. Wyruszyli z miejscowości Radocyna, kierując się na wschód szlakiem przecinającym tereny niegdysiejszych walk zbrojnych. Wędrówka przebiegała przez takie szczyty jak Beskid, Czeremcha, Baranie, Jałowa Kiczera, Kiel i Kamień. Podchorążowie odwiedzili ważne dla historii Polski miejsca pamięci, m.in. cmentarz wojenny nr 45 w Lipnej, żołnierskie mogiły znajdujące się na terenie Rezerwatu Kamień nad Jaśliskami oraz pomnik kurierów karpackich w Jasielu. Na trasie marszu, na szlaku do Jaślisk znalazł się też cokół z umieszczoną na nim tablicą zawierającą następującą inskrypcję: „Na wzgórzu tym walczyli i umierali w pierwszej i drugiej wojnie światowej żołnierze armii wielu narodów. Ziemia tutejsza jest nasycona ich krwią”.

Wyprawa ta była również świetną okazją, by podchorążowie zapoznali się ze specyfiką warunków naturalnych, będących areną toczących się w roku 1918 walk. W zróżnicowanym górskim terenie podchorążowie pokonali pieszo w sumie 100 km dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ku chwale Niepodległej! – tym okrzykiem uczestnicy symbolicznie zakończyli Rajd.


 

 

Back to top