KLUB AWL 


Zapowiedź cyklu spotkań „Inni czy Różni? Poznajmy się!” stanowi eksponowana w Akademickim Centrum Kultury wystawa fotografii Joanny Sidorowicz pt. Chasydzi. Celem prezentowania wystawy jest przybliżenie społeczności AWL perspektywy przedstawicieli innej kultury i religii.

Wyodrębnienie chasydyzmu polskiego z religii żydowskiej nastąpiło w XVIII wieku, w okresie wojen i powstań kozackich, bezustannych przemarszów wojsk, oblegania miast i krwawych utarczek. Trudna sytuacja społeczno-polityczna spowodowała, że postawy przedstawicieli wyznawców judaizmu liberalizowały się, a popularność zdobywała kabała i ezoteryczne koncepcje religijne. Chasydyzm polski powstał w wyniku syntezy myśli mistyczno-kabalistycznej i utrwalonego tradycjonalizmu żydowskiego. Mimo że dzisiejszy chasydyzm jest wynikiem kilkuwiekowej ewolucji, dziedziczy on tradycje ruchu powstałego w XVIII wieku.

Autorką wystawy Chasydzi, która prezentuje tę tematykę, jest Joanna Sidorowicz – fotografka, rysowniczka, malarka, z wykształcenia inżynier, członkini Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa, Fundacji Festiwalu Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie oraz Jurajskiego Fotoklubu. Fotografią zajmuje się od 16 lat. Jej prace pokazywane były w wielu instytucjach kultury w Polsce.

Wystawę można oglądać w foyer sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury.

pon – śr 7.30-21.00

czw - pt 7.30-15.30

Zapraszamy!

Chasydzi

 

Back to top